‘Om slachtoffers tegen te gaan is geen inspanning te groot’

De internationale gemeenschap moet zich nadrukkelijk uitspreken over de chemische aanval op burgers in Syrië. “Dagelijks worden burgers het slachtoffer van oorlogshandelingen. Om dat tegen te gaan, is geen inspanning te groot. In een nieuw Syrië is geen plaats meer voor Assad”, aldus Kamerlid Martin van Rooijen.

“Een aanval met chemische wapens op burgers is te verschrikkelijk voor woorden”, zei Kamerlid Martin van Rooijen vandaag tijdens een debat. “De recente beelden uit Syrië en de beschrijvingen van de gevolgen maken dat eens te meer duidelijk. De internationale gemeenschap moet zich hiertegen nadrukkelijk uitspreken en degenen die dergelijke middelen tegen burgers gebruiken ter verantwoording roepen.” 50PLUS betreurt het dat het niet is gelukt om in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot een harde en ondubbelzinnige uitspraak te komen.

Tot actie overgaan

Tijdens de zitting op 5 april heeft de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN al gesuggereerd dat de Verenigde Staten bij het uitblijven van een uitspraak zelf tot actie zouden overgaan. Op 7 april is dat ook daadwerkelijk gebeurd met het afvuren van 59 Tomahawk-raketten op de Syrische vliegbasis Shayrat. Doelwitten van de aanval waren Syrische jachtvliegtuigen, bunkers, radarsystemen, opslagplaatsen voor brandstof en ammunitie en luchtafweergeschut.   Proportionele reactie?   In het debat lag de vraag voor of hier sprake was van een proportionele reactie of dat de Amerikanen hier eigenzinnig en te heftig hebben gereageerd. Volgens de Amerikaanse tijdelijk zaakgelastigde Shawn Crowley was sprake van een passende reactie. Hij knoopte er de waarschuwing aan vast dat de VS zich het recht voorbehoudt opnieuw militair toe te slaan als het Syrische regime opnieuw chemische wapens gebruikt tegen zijn burgers.   Verhoudingen niet verder verharden   “50PLUS kan zich vinden in het feit dat het kabinet begrip heeft voor het Amerikaanse besluit dat bij het gebruik van chemische wapens een passende waarschuwing op zijn plaats is”, zei Martin van Rooijen. “De Amerikaanse raketaanval kan wat ons betreft als zodanig worden gezien, maar tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat de verhoudingen niet verder worden verhard dan ze al zijn. Want dat is niet in het belang van de Syrische burgers – de belangrijkste slachtoffers van dit conflict.”

Geen helder beeld

Tegen die achtergrond is het jammer dat er geen helder beeld is van de positie van de Amerikaanse regering als het om het conflict in Syrië gaat, betoogde Van Rooijen. “Dat geldt trouwens ook voor een groot aantal andere onderwerpen. De positie van Rusland is helaas wel duidelijk. Dat land beschouwt zich nog steeds als bondgenoot van Assad en dat maakt de situatie alleen maar gecompliceerder. Wij kunnen er hier van alles van vinden, maar het zijn met name die twee landen die grote verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het zoeken naar een diplomatieke oplossing voor het Syrische conflict. We zien tot onze tevredenheid dat het kabinet zich inzet om ook vanuit de Europese Unie hieraan een bijdrage te leveren. Wij steunen daarbij het uitgangspunt dat in een nieuw Syrië absoluut geen plaats meer is voor Assad.”

 

Geen inspanning te groot

“Wij kunnen en mogen ons niet afwenden van de situatie in Syrië. We kunnen niet zeggen’ zoek het zelf maar uit’”, stelde Martin van Rooijen. “Dagelijks worden daar burgers het slachtoffer van oorlogshandelingen. En om dat tegen te gaan, is geen inspanning te groot.”

© 19 april 2017


Titel: ‘Om slachtoffers tegen te gaan is geen inspanning te groot’
Datum: 19 April 2017 | 11:22 am
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.