Normenbrief 1 januari 2019 – informatie voor gemeenten | Nieuwsbericht

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2019 vastgesteld op € 1.615,80 per maand. In verband hiermee wijzigt eveneens het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

De gewijzigde bedragen zijn te vinden in bijgevoegde normenbrief.


Titel: Normenbrief 1 januari 2019 – informatie voor gemeenten | Nieuwsbericht
Datum: 2018-12-05 12:33:00
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.