NLOnderneemt #011 | Zorgrobot Lea


In onze serie NLOnderneemt zie je verhalen van de ondernemers van Nederland. In aflevering 11 vertelt Wouter Markus van het bedrijf Robot Care Systems over Lea de zorgrobot, die mensen met bijvoorbeeld Parkinson helpt om te kunnen lopen of te kunnen blijven staan. Dit bedrijf maakte gebruik van een innovatiekrediet. Meer weten weten hierover? https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatiekrediet


Kijktijd: 2:20
Publisher: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur