Nieuwsez: Creatief omgaan met verzilting


Door klimaatverandering treedt verdroging en ook verzilting op, vooral in de kustgebieden. Zilt Proefbedrijf Tested on Texel doet onderzoek naar de mogelijkheden om gewassen te verbouwen op zilte landbouwgrond. De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen interessant voor Nederland. Het is een belangrijke innovatie ook voor de rest van de wereld en kan bijdragen aan de voedselproductie. ‘Een echte exportkanjer!’ verwacht staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma.


Kijktijd: 2:3
Publisher: nieuws ez

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur