Nieuwe warmteconcepten bieden kansen voor de warmtetransitie

Uit onderzoek in opdracht van TKI Urban Energy en RVO.nl blijkt dat twee nieuwe warmteconcepten bijdragen aan de warmtetransitie in Nederland. Deze innovatieve concepten – LTA en MW – gebruiken warmtenetten op lage temperatuur en oogsten warmte uit de ondergrond of de wijk zelf.

Uit proeven moet blijken welke nadelen en kansen er zijn bij het opwekken van warmte bij lage temperaturen. LTA staat voor Lagetemperatuuraardwarmte en MW staat voor het Mijnwater-concept. Het Mijnwater-concept is op veel plekken in Nederland mogelijk.

De buffering kan zowel boven- als onder de grond, waarbij een mijn niet nodig is. Een smart thermal grid zoals Mijnwater maakt slim gebruik van de vraag naar warmte en koude en stemt aanbod en vraag op gebouw en gebiedsniveau nauw af.

De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport Weg van Gas.

Meer weten?


Titel: Nieuwe warmteconcepten bieden kansen voor de warmtetransitie
Datum: 2018-07-17 14:16:41
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur