Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

Vacature promotie


Bron: (c) 2019 Rijksoverheid (zie link onder dit bericht)

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

Omgevingswet gaat in 2021 in

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad. Verder moet er een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen. De wet treedt in 2021 in werking. Er is € 90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het bijbehorend digitaal stelsel.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht


Kijktijd: 1:48
Publisher: Gemeente Smallingerland

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van gemeenten in Friesland op Twitter of Facebook.


Online projecten en diensten