Nederlandse sierteelt ontluikt in Roemenië met bloemendoop


Gepubliceerd op: 21 mei 2019 | Gewijzigd op: 29 mei 2019

Nederland en Roemenië hebben een publiek-privaat partnerschap gesloten voor bloemsierteelt. Op 16 mei 2019 ondertekenden de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een cluster van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten in Roemenië een Memo of Understanding (MoU).

Dit publiek-private partnerschap binnen het programma Partners for International Business (PIB) zoekt de aansluiting met de Roemeense markt door de introductie van het concept Green Cities. Dit richt zich op het verbeteren van het leefklimaat in Roemeense steden. Meer groen zorgt voor verbeterde milieukundige, sociale en economische aspecten van de leefomgeving. Ook is er aandacht voor kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Roemeense kennisinstituten.

Verbinden

Bij de ondertekening koos men voor een passend symbool voor deze fase van PIB. De samenwerking tussen Nederland en Roemenië op het gebied van sierteelt werd namelijk symbolisch verbeeld met de bloemsoorten Rhenus Petrina en Donau Romantica. Die werden bij de ondertekening geplant en gedoopt door Nederlandse en Roemeense deelnemers van het programma.

De rivieren waaraan de bloemen hun naam ontlenen (de Rijn en de Donau) zijn met elkaar verbonden. En zo wil het PIB-programma Urban Landscapes Romania de Nederlandse sierteeltsector ook met de Roemeense markt verbinden.

Een veelzijdige samenwerking

De MoU voor kennisuitwisseling werd getekend tussen het cluster Urban Landscapes Romania en de University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine (USAMV) van Boekarest. De ondertekenaars weerspiegelden de veelzijdigheid van de samenwerking. Afgevaardigden van de Nederlandse ambassade, de Roemeense universiteit USAMV en de brancheorganisatie Anthos zetten hun handtekening.

Het cluster Urban Landscapes Romania bestaat uit 6 bedrijven (Van den Berk, Ebben, Nophadrain, Molter, Jub Holland, Seuren Rozenkwekerijen) en Anthos, brancheorganisatie van handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten. Dhr. Pieter Helfferich van Agriprogress is coördinator namens het cluster van bedrijven.

Partners for International Business (PIB)

Het PIB-programma organiseert allerlei handelsactiviteiten, waaronder het demoproject Dutch Green City. Dit project laat zien hoe Nederlands design, technologie en materiaal bijdraagt aan het welzijn in Roemeense steden. Tegelijkertijd vormt het project een leerzame trainingslocatie voor studenten, kwekers en architecten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners for International Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wilt u meer informatie over Partners for International Business? Neem dan contact op met:

Astrid den Besten
Programmamanager PIB
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
E: astrid.denbesten@rvo.nl


Titel: Nederlandse sierteelt ontluikt in Roemenië met bloemendoop
Datum: 2019-05-21 16:56:07
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.