Nederland zet biobased energie internationaal op de kaart


Gepubliceerd op: 25 juni 2019 | Gewijzigd op: 25 juni 2019

Nederlandse bedrijven gooien internationaal hoge ogen op het gebied van biobased energie. BTG ontving een prijs voor een innovatieve productietechnologie voor biobased energie. SkyNRG bouwde ’s werelds eerste fabriek die volledige gericht is op duurzame kerosine.

Europese prijs voor productie duurzame olie

BTG ontving op het European Biomass Conference & Exhibition-congres (EUBCE) de European Biomass Industry Association (EUBIA) Award van de Europese vereniging voor bio-energie. Het technologiebedrijf kreeg de prijs voor hun succesvolle innovatie om duurzame olie te produceren. De pyrolysetechniek maakt het mogelijk olie te winnen uit houtsnippers.

Eerste fabriek duurzame kerosine

SkyNRG was uitgenodigd om deel te nemen aan enkele sessies. De brandstofproducent wil samen met partnerbedrijven duurzame vliegtuigbrandstoffen leveren aan de luchtvaart. In Delfzijl laat het bedrijf een fabriek bouwen die jaarlijks 100.000 ton duurzame kerosine produceert. Zowel de bouw als de productie levert veel werkgelegenheid op.

KLM is een van de aandeelhouders van SkyNRG. De luchtvaartmaatschaapij vliegt al deels op duurzame kerosine.

Groeiende vraag biobased energie

Volgens Misha Valk, Head of Future Fuel Development van SkyNRG, heeft duurzame kerosine de toekomst. “De luchtvaart heeft geen alternatief. De sector moet in 2050 50% minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005.” Diverse Europese landen willen percentages duurzame kerosine al verplicht stellen.

Ook de CEO van BTG René Venendaal voorspelt groei in biobased energie. “Alleen al tot 2030 is er ruimte voor honderden pyrolysefabrieken om aan de EU-doelstellingen te voldoen.”

Steun van RVO.nl

Om aan de groeiende vraag naar biobased energie te voldoen zijn nieuwe innovaties nodig. SkyNRG kon de haalbaarheid van zijn plannen onderzoeken en een pilotfabriek opzetten, dankzij steun van RVO.nl. Ook BTG kon zo een demonstratiefabriek oprichten. De bedrijven ontvingen subsidie van de Topsector Energie, Stimulering Duurzame Energieproductie en het Europese progamma Horizon 2020.

Meer weten?


Titel: Nederland zet biobased energie internationaal op de kaart
Datum: 2019-06-25 13:48:48
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur