Nazorg voor alle Haagse ex-gedetineerden


Minister Hirsch Ballin (Justitie) en burgemeester Van Aartsen van Den Haag hebben op woensdag 15 oktober een intentieverklaring getekend voor een sluitende aanpak van de nazorg voor alle Haagse (ex-)gedetineerden. Daarmee neemt de gemeente Den Haag het voortouw binnen het beleid van het ministerie van Justitie om de nazorg aan alle gedetineerden in Nederland te verbeteren. De verbetering van de nazorg aan gedetineerden moet een bijdrage leveren aan de kabinetsdoelstelling om de recidive met tien procent te verminderen.


Kijktijd: 1:58
Publisher: Ministerie van VenJ

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.