Minder vermogen nagelaten in 2014

Het nagelaten bedrag bestond in 2014 voor 16,4 miljard euro uit bezittingen en 2,8 miljard euro aan schulden. De nagelaten woning vormt de grootste post in de nalatenschappen. Het saldo van de nagelaten eigen woning kwam in 2014 uit op 5,2 miljard euro. Van de 42 duizend overledenen die een woning nalieten (31 procent) had de woning een mediane waarde van 136 duizend euro. Bij 60 procent van deze erflaters rustte nog een hypotheekschuld op de woning. Meer dan 90 procent van de overledenen liet bank- en spaartegoeden na, een op de negen nalatenschappen bevatte effecten met een totale waarde van 2 miljard euro.Totaal nagelaten vermogen naar vermogensbestanddelen

Data Waarde
2011 2.5
2012 1.8
2013 1.7
2014 1.6Grote verschillen in nagelaten vermogens

Het mediane nagelaten vermogen van alle overledenen kwam in 2014 uit op 19,6 duizend euro. Dit was ruim 2 duizend euro lager dan in 2011. De verschillen in de nagelaten vermogens zijn groot. Ruim 13 procent van de erflaters liet 200 duizend euro of meer na, meer dan 60 procent liet minder dan 50 duizend euro na. Van de overledenen lieten 8 duizend een schuld na, 17 duizend bezaten minder dan duizend euro. De groep overledenen die een schuld naliet is sinds 2011 gestegen van 3 procent naar 6 procent.Nalatenschappen naar hoogte, 2014

Data Waarde
‘Tot 1 000 euro’,’1 000 tot 10 000 euro’,’10 000 tot 50 000 euro’,’50 000 tot 200 000 euro’,’200 000 euro of meer’ [‘Tot 1 000 euro’,18Nagelaten vermogen hoogst onder 70’ers en 80’ers

Het nagelaten vermogen is groter naarmate erflaters ouder zijn. Ouderen hebben namelijk langer de tijd gehad om vermogen op te bouwen dan jongeren. Erflaters van 70 tot 75 jaar lieten het meeste vermogen na, in doorsnee 24 duizend euro. Overledenen tussen 75 en 95 jaar lieten tussen 21 duizend en 23 duizend euro na. Onder overledenen van 95 jaar en ouder ligt het nagelaten vermogen met 18 duizend euro iets lager. Het nagelaten vermogen vormt grofweg een afspiegeling van de verdeling van het vermogen over leeftijdsgroepen.Nalatenschappen: mediaan bedrag naar leeftijd, 2014

Data Waarde
0-25 0.0
25-30 0.1
30-35 0.1
35-40 0.2
40-45 1.2
45-50 2.3
50-55 4.2
55-60 10.4
60-65 15.7
65-70 21.6
70-75 24.3
75-80 21.4
80-85 22.7
85-90 22.8
90-95 20.9
95-100 18.2
>= 100
jaar
15.9Ongehuwde vrouwen laten meer vermogen na dan ongehuwde mannen

De omvang van het nagelaten vermogen verschilt sterk tussen mannen en vrouwen. Mannen lieten in doorsnee 23 duizend euro na, 5 duizend euro meer dan vrouwen. Als gekeken wordt naar burgerlijke staat zijn er grotere verschillen. Zo lieten ongehuwde vrouwen in doorsnee 11 duizend euro meer vermogen na dan ongehuwde mannen. Het nagelaten vermogen van getrouwde mannen was 3 duizend euro hoger dan van getrouwde vrouwen. Verweduwde mannen lieten 10 duizend euro meer na dan vrouwen van wie de partner niet meer in leven was. Overledenen die gescheiden waren, lieten het minst na, ongeveer 3 duizend euro voor zowel mannen als vrouwen.Nalatenschappen: mediaan bedrag naar geslacht en burgerlijke staat, 2014

Data Waarde
Totaal 22.7
Ongehuwd 9.6
Gehuwd 33.2
Verweduwd 27.0
Gescheiden 3.6

Titel: Minder vermogen nagelaten in 2014
Datum: 30 January 2017 | 1:00 am
Publisher: CBS
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur