Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024: Zeeland – @VNGemeenten


Burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn op 14 november in Vlissingen bijeen om te praten over Zeeuwse thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Centraal staan: energie en klimaat, de inclusieve én de informatiesamenleving.. Kijk ook op https://www.vng.nl/meerjarenvisie


Kijktijd: 3:20
Publisher: VNG

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van Nederlandse gemeenten op Twitter.