Meerjarenvisie Gemeenten 2020 2024: #Flevoland #VNG

Vacature promotie


Burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen uit Flevoland kwamen op 31 januari met de VNG bijeen om in kaart te brengen wat hun belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn. Het doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.


Kijktijd: 2:48
Publisher: VNG

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van Nederlandse gemeenten op Twitter.


Online projecten en diensten