Meer aandacht voor kinderen met ouders in detentie


Staatssecretaris Albayrak (Justitie) wil gedetineerde ouders meer mogelijkheden bieden om de relatie met hun minderjarige kinderen tijdens de detentie te onderhouden. Tijdens een werkbezoek aan de vrouweninrichting in Ter Peel presenteerde de staatssecretaris 9 mei een aantal maatregelen.


Kijktijd: 1:41
Publisher: Ministerie van VenJ

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.