Maidenspeech CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg

Tijdens het debat over de vijandige overname van Unilever en Akzonobel dat vandaag heeft plaatsgevonden heeft CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg haar maidenspeech gehouden. Het bijzondere aan een maidenspeech is dat de spreker niet mag worden geïnterrumpeerd door andere Kamerleden.

Van den Berg: “Van mijn ouders heb ik meekregen dat je je talenten moet ontwikkelen en moet inzetten voor het algemeen belang. En zo werd ik op mijn 18e lid van het CDA. Ik heb mijn werkzame leven doorgebracht in het bedrijfsleven; zowel bij het grootbedrijf als bij het MKB, zowel nationaal als internationaal. Op vele manieren werd mij duidelijk hoe belangrijk een gelijk speelveld is. Naast het feit dat een gelijk speelveld in wet- en regelgeving moet zijn geborgd, moet ook handhaving daarvan worden geborgd.

Een gelijk speelveld wil ik ook creëren door oog te hebben voor de kwetsbaardere regio’s in Nederland, zoals de mooie provincie Zeeland, zodat elke regio gelijke kansen blijft houden op een goede toekomst.”

CDA: bescherm Nederlandse bedrijven tegen vijandige overnames uit het buitenland
Het CDA heeft al langer de noodzaak van bescherming van Nederlandse bedrijven benadrukt. Het CDA vindt het van belang dat vitale infrastructuursectoren niet in verkeerde handen vallen. In verband met het publieke belang is het belangrijk dat ook de overheid over instrumenten beschikt om een vijandige of ongewenste overname te kunnen tegenhouden, dan wel voorwaarden te stellen. Het CDA zou bij deze overnames graag zien dat een overheidscommissie of een minister een preventieve toets kunnen uitvoeren bij bedrijven die van groot belang zijn voor onze nationale veiligheid, de economie en de werkgelegenheid in Nederland.

Van den Berg: “Niet alleen de overheid, ook de bedrijven zelf moeten de mogelijkheid krijgen te kunnen beschikken over een breed pallet aan beschermingsinstrumenten om zich te beschermen tegen vijandige overnames.”

Nederland heeft vitale infrastructuur benoemd met vitale producten, diensten en de onderliggende processen. Het CDA mist hierbij de expliciete borging van de voedselvoorziening, van essentiële landbouwgronden als ook essentiële infrastructurele werken, zoals bruggen en tunnels. Het CDA wil niet dat deze in verkeerde handen vallen.
 

 


Titel: Maidenspeech CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg
Datum: 2017-06-28 14:46:19
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur