Maak deelname Piratenpartij aan Europese verkiezingen mogelijk: koop een campagne-aandeel of stel je kandidaat

Wij hebben jouw hulp nodig. Wij willen meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, maar met onze huidige kaspositie is het inschrijfgeld van €11.250,- een onverantwoorde uitgave. Veel mensen laten ons weten dat we echt mee moeten doen en dat willen we zelf natuurlijk ook! Daarom sturen we je deze oproep. Neem een campagne-aandeel of stel je kandidaat en zorg zo mede dat de Piratenpartij mee kan gaan doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Door mee te doen aan de EP2019 verkiezingen willen we de volgende doelen bereiken:

1) Het behalen van zetels, zodat we onze kernpunten in de EU kunnen realiseren

2) Het beïnvloeden van het publieke debat / zorgen dat andere partijen onze punten overnemen (hierin zijn we in vorige campagnes erg succesvol geweest)

3) Exposure voor de Piratenpartij en onze ideeën en bouwen aan de Piraten-beweging. Eerdere campagnes gingen altijd gepaard met veel nieuwe leden en vrijwilligers. 

Tussen vandaag en 2 april 2019 is de laatste eindsprint. Dan is het moment dat we de knoop moeten doorhakken of we wel/niet meedoen. Wij hebben jouw hulp nodig om het te halen en daarna vol overgave de campagne te gaan starten. Bij dit go/no-go moment zullen wij beslissen of er genoeg is binnengehaald om deel te kunnen nemen. Al dan niet in samenwerking met VandeRegio, die zich net als ons inzet voor democratisering en decentralisering.

Neem een campagne-aandeel: iedere investering geeft een ‘campagne-aandeel.’ Wanneer we niet meedoen met deze verkiezingen, krijgt u uw inleg desgewenst terug. Wanneer we wel meedoen, dan is het triple-or-nothing. Dus als we zetels halen, krijg je je inleg (desgewenst) driedubbel terug. Wil je gebruik maken van deze actie? Vermeld dan ‘tbv EP2019 graag retour bij geen deelname’ en/of ‘triple-or-nothing’ bij je donatie. Onze penningmeester stort het juiste bedrag dan terug bij ‘geen deelname’ of ‘verkiezingswinst’. Om de campagne een serieuze kans te geven, raden wij een aandeel van minimaal €100,- aan. Het minimum bedrag om een aandeel te kunnen kopen is €19,84. Aandelen kunnen gekocht worden via NL41 RABO 0108 3789 69 t.n.v. Piratenpartij te Amsterdam of via andere betaalmethodes: https://piratenpartij.nl/doneren/

Aanmelden als kandidaat: Stuur naar secretaris [at] piratenpartij [dot] nl

  • Je geboortedatum, leeftijd en geslacht
  • Geef aan of je hoog / midden / laag (als lijstduwer) op de lijst wilt
  • Stuur een motivatie en beknopt CV

Wij zijn o.a. ook in gesprek met de  https://vanderegio.nl/  om elkaars krachten te bundelen. Wanneer wij zullen samenwerken, zal Piratenpartij zeker genoemd worden op de kieslijst. Waarschijnlijk samen met VandeRegio (dus bijv. ‘Piratenpartij / VandeRegio’ of ‘VandeRegio / Piratenpartij’). Het Europese gemeenschappelijke Piratenpartijprogramma (CEEP) zal de basis vormen voor het verkiezingsprogramma van dit samenwerkingsverband en dit zal aangevuld worden met punten van VandeRegio en onze eigen lokale punten. 

Wat staat klaar vanuit VandeRegio als we samenwerken:

  • kiesvereniging- werkprogramma om ons CEEP aan te vullen.
  • input stemhulpen
  • digitale posters voor de voorbedrukte borden (ook met optie om regionaal voorkeurscampagne te maken voor kandidaat/partij)
  • script voor de Zendtijd voor Politieke Partijen, opnamedag waarschijnlijk zondag 7 april
  • “propaganda-machine” van team van 40 personen dat alternatieve/sociale media campagne kan voeren en wacht op de Dag van Kandidaatstelling (9 april)
  • visie op hoe die zetel in het EP te benutten en in te zetten voor versterken van de regiopolitiek.

Vanzelfsprekend zullen we in gesprek gaan over de zichtbaarheid van de Piratenpartij en hebben wij hier ook al zaken voor klaarliggen. Jullie campagne-aandelen en kandidaatstellingen zullen medebepalend zijn voor het aandeel van de Piratenpartij en daarmee ook ons aandeel in de zichtbaarheid tijdens deze campagne.

Wij hopen op jullie steun!

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Titel: Maak deelname Piratenpartij aan Europese verkiezingen mogelijk: koop een campagne-aandeel of stel je kandidaat
Datum: 2019-03-29 18:08:13
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.