Leeftijdsverhoging Levenlangleren sneuvelt door draai D66 en CU

Ook 55-plussers moeten gebruik kunnen maken van het Levenlangleren-krediet, vindt 50PLUS. Onze motie daarover werd eerst gesteund door D66 en ChristenUnie, en vervolgens toch niet. Het voorstel om de leeftijd voor deelname aan deze regeling te verhogen sneuvelde daarom pal voor de finish.

“Mensen moeten zélf de regie krijgen over hun eigen loopbaan”, vindt Corrie van Brenk, Tweede Kamerlid voor 50PLUS (foto). “De kredietregeling Levenlangleren is daarvoor een onmisbaar instrument. Als een oudere zich wil om- of bijscholen naar een kansrijk beroep, dan hoort de overheid daar een handje bij te helpen.”

Van groot belang

Met als boodschap dat een leven lang leren van groot belang is en dat zij-instromers onmisbaar zijn in bijvoorbeeld het onderwijs diende Corrie van Brenk een motie in om de leeftijdsgrens voor het Levenlangleren-krediet te verhogen naar de AOW-gerechtigde leeftijd. “Nu staat die leeftijdsgrens nog op 55 jaar en dat is echt ongewenst”, stelt het Kamerlid. “Zelfs de Sociaal-Economische Raad pleit voor wijziging van de leeftijdsgrens naar de AOW-gerechtigde leeftijd!”

Draai van 180 graden

De motie van Corrie werd afgelopen dinsdag in stemming gebracht in de Tweede Kamer. Het voorstel kreeg steun van D66, ChristenUnie, 50PLUS, SP, PVV, Partij voor de Dieren, DENK, SGP en Forum voor Democratie. Maar de stemmen staakten: 75 tegen 75. Donderdag kwam dezelfde motie opnieuw in stemming. PvdA en GroenLinks hadden inmiddels aangegeven het voorstel óók te zullen steunen, dus dan zouden eindelijk ook (werkloze) 55-plussers kunnen gaan profiteren van de Levenlangleren-regeling. Maar tot verbazing van velen – niet in de laatste plaats van indiener Corrie van Brenk zelf – stemde D66 (‘dé onderwijspartij’) en ChristenUnie plots tegen; in twee dagen tijd een draai van 180 graden. Door het ‘nee’ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie sneuvelde de motie. Kennelijk woog voor deze partijen het belang van de aanstaande coalitie zwaarder… Dat belooft nog wat!

© 7 juli 2017


Titel: Leeftijdsverhoging Levenlangleren sneuvelt door draai D66 en CU
Datum: 7 July 2017 | 8:27 am
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.