Koning opent gebouw B30 in Den Haag

Opening en rondleiding

Filosoof professor Bas Haring ging in een toespraak in op het belang voor organisaties die werken op het raakvlak tussen wetenschap, beleid en maatschappij om aansprekende verhalen te vertellen. De openingshandeling van Zijne Majesteit de Koning symboliseerde de samenwerking tussen de vijf gebruikers van B30. Na het officiële deel in het Atrium kreeg de Koning een rondleiding door het gebouw, waarbij hij op elke verdieping met enkele medewerkers sprak.

Rijksmonument

Het gebouw B30 stamt uit het begin van de 20e eeuw en is een rijksmonument. Het rijkspand is decennialang het onderkomen geweest van het Ministerie van Economische Zaken. B30 is de afgelopen jaren gerenoveerd en dient nu als huisvesting voor de vijf organisaties.

Vijf organisaties

De drie planbureaus CPB, PBL en SCP voeren onafhankelijk evaluaties, analyses en verkenningen uit ten behoeve van beleid en politiek. De Rli is een onafhankelijke adviesraad die regering en parlement adviseert over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur.  De AP is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens en is wetgevingsadviseur.

Titel: Koning opent gebouw B30 in Den Haag

Datum: 19 April 2017 | 8:49 am

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur