Klimaatverandering 2 Wie stoot in Nederland broeikasgassen uit


Meer dan de helft van de broeikasgassen in Nederland komt vrij bij de productie van goederen en het opwekken van energie.
Het verkeer en vervoer van goederen is jaarlijks verantwoordelijk voor een vijfde van de CO2 uitstoot in Nederland.
Gebouwen zijn ook een bron van CO2. Het verwarmen en verkoelen van panden kost veel energie, vooral als deze niet goed geïsoleerd zijn.
De landbouw draagt ook bij aan het broeikaseffect, onder andere omdat koeien methaanboeren en -scheten laten. Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2.
Tenslotte, komt bij het storten van afval methaan vrij.
Al deze broeikasgassen samen zorgen mede voor de opwarming van de aarde. Nederland is een klein land. Wereldwijd worden er heel veel broeikasgassen uitgestoten.
Door internationale samenwerking proberen we klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen.


Kijktijd: 1:12
Publisher: minienm

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur