Kinderen in het Asielcomplex Ter Apel


Deze video bevat beelden van de spelende en schoolgaande basisschoolkinderen binnen het asielcomplex Ter Apel. Terwijl hun ouders gesprekken voeren rondom de asielprocedure kunnen kinderen terecht in de kinderopvang. Kinderen die op de opvanglocaties in Ter Apel verblijven gaan op het terrein naar school.

Deze beelden zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en mogen vrij worden gebruikt.
Kijk voor meer informatie over asielcomplex Ter Apel op de website van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (http://coa.nl/nl/ter-apel-col-0), of lees meer over procedures op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (https://ind.nl/). Lees meer over het Nederlandse asielbeleid op de website van de Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid).

– Kinderopvang (tijdcode: 00:02:00:00 – 00:04:51:00)
– Uitgaande basisschool (tijdcode: 00:04:51:00 – 00:06:02:00)
– In de basisschool (tijdcode: 00:06:02:00 – 00:07:09:02)


Kijktijd: 5:10
Publisher: Ministerie van VenJ

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur