Kies Plan B – Almere


Wil je meer weten? Kijk op onze website!
http://almere.partijvoordedieren.nl

Stem 21 Maart Plan B: Partij voor de Dieren

[Tekst]
Als je dit ziet en meteen denkt aan je geweer, of aan je net gepoetste auto, dan ga je waarschijnlijk geen Partij voor de Dieren stemmen.
Maar als je denkt aan de natuur saamhorigheid en opkomen voor alles wat kwetsbaar is, dan is er een grote kans dat je 21 Maart wel Partij voor de Dieren stemt. Als veel kiezers in Almeretegelijk diezelfde beweging maken komt een aangenamer Almere snel dichterbij.
Kies Plan B, Partij voor de Dieren.

Verkiezingsprogamma: https://almere.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma
Facebook: https://www.facebook.com/PvdDAlmere/
Twitter: https://twitter.com/PvdDAlmere
Instagram: https://www.instagram.com/partijvddierenalmere/


Kijktijd: 33
Publisher: Partij voor de Dieren

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.