Kansen voor Emmaplein, Markt en Voorheuvel-zuid?


Het gebied Emmaplein, Markt en Voorheuvel-zuid heeft te maken met een aantal ontwikkelingen, waaronder winkelleegstand. Ook krijgt de het voormalige V&D-pand mogelijk een nieuwe invulling, waardoor de Klinker leeg kan komen te staan.
Het college wilde antwoord op de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Daarom heeft het college een verkenning laten uitvoeren door het stedenbouwkundig bureau SVP.
In deze film geeft Maartje Luisman van SVP een toelichting op deze verkenning.
Het college heeft geen mening uitgesproken over de verkenning van SVP. Wél kwam het college tot de conclusie dat het zinvol is om met belanghebbenden in overleg te gaan over een gebiedsvisie.
De verkenning die u nu krijgt te zien, is bedoeld als inspiratie voor deze nog op te stellen gebiedsvisie.
Deze presentatie is ook vertoond tijdens de inloopbijeenkomst op 10 april 2019.


Kijktijd: 12:18
Publisher: Gemeente Zeist

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van gemeenten in Utrecht Twitter of Facebook.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur