Kandidatenlijst 50PLUS voor Europese verkiezingen

Vacature promotie

   LIJST 10    

1. Toine Manders (m)
Asten
Toine Manders is 63, gehuwd en opa. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en werkte als vormgever. Na een ernstig motorongeval in 1988 studeerde hij Rechten in Maastricht. Hij werkte tot 1999 als advocaat. In 1999 werd Toine met voorkeur gekozen in het Europees Parlement voor de VVD. Hij werd door journalisten uitgeroepen tot meest invloedrijke Europarlementariër voor de Interne Markt. Hij weet wat de EU moet verbeteren: “Ik zal dwars voor Europese bemoeienis met onze pensioenen gaan liggen! Als de helft van de bevolking vijftig jaar of ouder is, is het een schande dat hun stem nog niet wordt gehoord in Europa. Daar wil ik verandering in brengen!”

Roy Ho Ten Soeng2. Roy Ho Ten Soeng (m)
Venhuizen
Roy Ho Ten Soeng is geboren in Suriname en in Nederland opgeleid tot docent Geschiedenis, Jurist en Master in Educational Management. Roy was onder meer docent en conrector op middelbare scholen en de Christelijke Pedagogische Academie in Amsterdam, is wethouder geweest in Alkmaar en burgemeester in Venhuizen en Medemblik. Hij was VNG Ambassadeur Veiligheid voor Noord-Holland en scout van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar politiek bestuurlijk talent onder vrouwen en culturele minderheden. “Brussel, blijf van onze pensioenen af, is mijn speerpunt”, stelt Roy. “Net als de spilzucht van de EU en de waanzin van drie zeer kostbare vergaderplaatsen!”

George Lernout3. George Lernout (m)
Sint Jansteen
George Lernout is 70 jaar en kandidaat voor het Europees Parlement met als doelstelling een Europa dat gaat voor overleg, communicatie en onderling begrip. “Niet over details, maar over de hoofdzaken”, benadrukt George. “Een Europa dat nadrukkelijk aandacht geeft aan de ouderen en ook stappen zet die het gemakkelijk maken om over de grenzen heen te communiceren, te wonen en te werken. Kortom, een betere integratie, maar niet met hogere lasten of onbegrijpelijke formuleringen en overdreven subsidies. Een Europa waar elk land zelf zorgt voor een goed leven voor ouderen, met lage lasten en goede zorg!”

Emmy van der Kleij4. Emmy van der Kleij (v)
Lelystad
Emmy van der Kleij (51) zet zich vrijwillig in voor lokale projecten op wijk- en buurtniveau voor jong en oud. “In het Europees Parlement wil ik me ook inzetten voor de belangen van jong en oud in Nederland”, vertelt ze. “Want de beslissingen die er in het Europees Parlement genomen worden gaan over onze regio, over onze banen.” Emmy wil de Nederlandse kiezer in de EU vertegenwoordigen op het gebied van nationale veiligheid, de coördinatie van nationale veiligheidsdiensten, de migratieproblematiek, de aanpak van terrorisme en grensbewaking van buitengrenzen. “Nederlandse ondernemersbelangen gaan vóór”, aldus Emmy van der Kleij.

Marlon van Dalen5. Marlon van Dalen (v)
Hilversum
Marlon van Dalen is 61 jaar, werkte voor de Tweede Kamerfractie van 50PLUS en is momenteel werkzaam bij een overkoepelende organisatie voor scholen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. “Ik werk voor de voorzitter van het College van Bestuur”, vertelt ze. “Wat Europa betreft moeten we alert blijven op het feit dat de pensioenregels door Nederland zelf geregeld worden en niet door Europa”, vindt Marlon. “De huidige én toekomstige ouderen – de huidige jeugd dus – hebben gewoon recht op een Nederlands pensioen. Europa moet zich niet bemoeien met de Nederlandse wetgeving en belastingen.”

6. Adriana Hernández Martínez (v)
‘s-Hertogenbosch

7. Wilma Richter (v)
Eindhoven

8. Nicoline Maarschalk Meijer (v)
Amsterdam

9. Bennie van Est (m)
Maastricht
Bennie van Est is 54 jaar, werkzaam in het voorgezet onderwijs en fractievoorzitter van 50PLUS in de gemeenteraad van Maastricht. “In Maastricht werd de basis gelegd voor de Europese Unie”, vertelt Bennie. “Mede daardoor heeft de Europese politiek mijn belangstelling. Wonende in deze mooie stad kun je constateren dat ondanks de Europese Unie er nog altijd problematiek ligt op het gebied van grensarbeiders en oneerlijke concurrentie door bijvoorbeeld verschil in accijnzen. Vrij verkeer van mensen en goederen is een goede zaak, maar dit mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers!”

10. Sjef van Put (m)
Delft

11. Johan Hessing (m)
Axel

12. Roberto Schols (m)
Aalsmeer
Roberto Schols (55) heeft zich verkiesbaar gesteld voor Europa omdat hij van mening is dat het Europese Parlement terug moet naar zijn wortels, namelijk zoals het was ten tijde van de Benelux, een instituut dat opgericht was om de handelsbetrekkingen te bevorderen. “Niets meer en niets minder”, zegt Roberto resoluut. “Europa gaat zich bemoeien met de wetgeving van individuele lidstaten. Dat is onwenselijk. Bovendien faalt het gevoerde beleid op het gebied van migratie, grensbewaking, subsidie en de monetaire unie faliekant. Ik zou me voor deze beleidsgebieden willen inzetten, om daar waar nodig het huidige beleid bij te sturen of te veranderen.”

13. Helen Stuger (v)
Amsterdam

14. Lorenzo van der Weiden (m)
Breda
Lorenzo van der Weiden is 20 jaar en geboren en getogen in Breda. Lorenzo is geëngageerd voor de politiek, met name voor staatskundige zaken en onderwijs. Hij is student aan het Florijn College in Breda en wil na de zomer in Den Haag zijn studie voortzetten op de opleiding Bestuurskunde. “Ik sta voor een hervormbare Europese Unie, omdat het in Europa nu enorm misgaat”, zegt hij. “Sinds de oprichting en de ondertekening van de lidstaten voor het verdrag van Lissabon zijn er verschillende dingen mis in de EU, zoals de verhuizing van de Brussel naar Straatsburg; dat moet onmiddellijk stoppen!”

15. Rob van den Hoek (m)
Driebergen-Rijsenburg
Rob van den Hoek is algemeen bestuurslid van een waterschap. “Gezien die verantwoordelijkheid wil ik dat de huidige EU-wetgeving betreffende milieu en recycling ‘Weeelabex’ wordt uitgebreid naar producten en handelingen die op de markt zijn gebracht en lucht, grond en water vervuilen”, vertelt hij. “Niet de gebruiker, maar de leverancier van deze verontreiniging gaat betalen, zodat betere en schonere producten op de markt komen. Rioolwater, grond en lucht zijn in de huidige situatie door de waterschappen alleen nog tegen zeer hoge kosten – lees: belasting – te reinigen. CO2, biogas, waterstof, fosfaten, cellulose en ijzeroxide zijn als kostbare grondstoffen wel te hergebruiken. Vandaaruit streven wij naar gezond en schoon drinkwater!”

16. André van Wanrooij (m)
San Bartolomé de Tirajana (Spanje)

17. Klaas Hamersma (m)
Hoogezand
Klaas Hamersma werkt als docent, schrijver en ict’er. Hij heeft een achtergrond in het facilitair management en bekleedde diverse bestuursfuncties. “Ik wil verbinden en een katalysator van vernieuwing en beleid zijn”, vertelt hij. “Ik ben voorstander van een sobere en efficiënte Europese Unie waarin landen alleen samenwerken bij synergie. Ik wil me sterk maken voor een goed pensioen voor iedereen, dat elk land voor zichzelf regelt. Het bewaken van de eigen soevereiniteit, een goed inkomen en welzijn voor ouderen, een welvaartvaste AOW vanaf 65 jaar en een innovatieve, economische en groene toekomst voor Nederland en de EU zijn thema’s waarvoor ik me wil inzetten.”

18. Rosa Molenaar (v)
Den Haag
Rosa Molenaar (57) werkt bij Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Ze is kritisch en daarom extra geschikt voor het Europees Parlement. Molenaar verzet zich tegen de EU-superstaat: “De machtshonger is compleet doorgeschoten en maakt de Europese samenwerking kapot. De plannen voor een Nederlandse WW-uitkering voor alle EU-inwoners die één dag in Nederland hebben gewerkt, ondermijnen ons sociale zekerheidsstelsel.” Molenaars specialisatie op veiligheid is onmisbaar in het Europees Parlement. “Open binnengrenzen? Dan wél streng bewaakte buitengrenzen! EU-drugscriminelen die in Brabant neerstrijken? Dan samen met Europol doeltreffend opsporen! Samenwerken is goed, zolang het goed is voor Nederland”, aldus Rosa Molenaar.

19. Ruud van Acquoij (m)
Eindhoven

20. Monique Sanders (v)
Best
Monique Sanders is al vanaf 2012 betrokken bij 50PLUS. “Ik heb de afgelopen jaren gezien hoe hard het nodig is om de ouderen een stem te geven”, zegt ze. “We moeten zeker in de Europese Unie blijven, maar er voor waken dat we al het goede dat we in Nederland hebben opgebouwd kwijtraken aan Europa. Denk aan ons eigen pensioenstelsel; het beste ter wereld! Dat mag nooit verloren gaan, dat moeten we met hand en tand verdedigen, ook tegen Europese bemoeizucht als dat nodig mocht zijn!”

21. Frank Engelman (m)
Heemstede
Frank Engelman (64) werkt voor de Tweede Kamerfractie van 50PLUS en is verantwoordelijk voor alle perscontacten. “Wij moeten terug naar de ‘roots’ van Europa”, stelt hij. “Bij de oprichting was het middel ‘Munten & markt’ het doel om vrede, veiligheid, welvaart en welzijn te bevorderen. Europa dreigt nu een veelkoppig monster te worden dat zich met zaken wil gaan bemoeien die prima door de lidstaten zelf kunnen worden afgehandeld. Nu de helft van de bevolking vijftig jaar of ouder is, is het belangrijk dat hun stem wordt gehoord in Europa.”

22. Roy Zuiverloon (m)
Lelystad

23. Theo Hoppenbrouwers (m)
Eindhoven
Theo Hoppenbrouwers is 58 jaar en actief voor 50PLUS Eindhoven. “De stad Eindhoven en de regio kenmerken zich door het internationale karakter en samenwerking”, vertelt Theo. “De voordelen van de Europese Unie op het economisch vlak zijn daarbij een belangrijke factor. De drie kerntaken die 50PLUS voor de Europese Unie kiest – milieu en duurzaamheid, buitenlands beleid en economisch en monetair beleid – zijn dan ook belangrijke uitgangspunten voor Nederland en de regio. Daarnaast is oog voor het ouderenbeleid in het Europees parlement van groot belang, zodat onze pensioenen en voorzieningen gewaarborgd zijn!”

24. Corrie van Brenk (v)
Utrecht
Corrie van Brenk is Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Zij is woordvoerder voor de portefeuilles Sociale Zaken en Werkgelegenheid (behalve pensioen en AOW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Milieu. Volg Corrie op de website van 50PLUS: klik hier.

25. Martin van Rooijen (m)
Oegstgeest
Martin van Rooijen is Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Hij is woordvoerder voor de portefeuilles Sociale Zaken en Werkgelegenheid (pensioen en AOW), Financiën, Buitenlandse Zaken en Europese zaken. Volg Martin op de website van 50PLUS: klik hier.

26. Léonie Sazias (v)
Hilversum
Léonie Sazias is Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Zij is woordvoerder voor de portefeuilles Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Buitenlandse handel/Ontwikkelingssamenwerking. Volg Léonie op de website van 50PLUS: klik hier.

27. Henk Krol (m)
Eindhoven
Henk Krol is voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Hij is woordvoerder voor de portefeuilles Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Justitie en Veiligheid en Defensie. Volg Henk op de website van 50PLUS: klik hier.


Titel: Kandidatenlijst 50PLUS voor Europese verkiezingen
Datum: 2019-04-15 13:58:26
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten