Kandidaatstellingen en Moties ALV 15 juni 2019

Vacature promotie

Kandidaatstellingen en Moties ALV 15 juni 2019

KANDIDAATSTELLINGEN
De onderstaande leden hebben zich verkiesbaar gesteld voor de vacante posities in de organen van de Piratenpartij.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 15 juni krijgen zij, voorafgaand aan de verkiezingen, de gelegenheid om zich kort voor te stellen.

Bestuur:

Gertjan Kleinpaste

Tot mijn spijt staat de controverse tussen de ledenraad en het bestuur dat tot deelname asn de Europese Verkiezingen besloot niet geagendeerd bij de ALV.Ik verzoek desondanks om spreektijd om te kunnen verantwoorden waarom het (weggestuurde) bestuur zich bevoegd achtte deze beslissing te nemen en uit te leggen hoe en waarom dit besluit tot stand kwam.

Ji Yong Dijkhuis

Bij deze stel ik mij graag verkiesbaar voor bestuurslid bij de Piratenpartij.Als eerste zal ik iets over mijzelf vertellen.
Ik ben Ji Yong Dijkhuis en ben in 1998 begonnen met werken als IT consultant.Van 2007 tot en met 2009 heb ik gewerkt voor de Verenigde Naties als IT consultant.In deze omgeving moet je met veel verschillende nationaliteiten samenwerken en heeft mij geholpen om mij goed in te kunnen leven in andere mensen en helder en duidelijk te kunnen communiceren.

Momenteel werk ik nog steeds als IT consultant en naar mijn idee sluit mijn werkachtergrond goed aan bij de onderwerpen van de Piratenpartij. Zo was in 2018 bijvoorbeeld de AVG een niet te missen onderwerp en moest ik trainingen volgen vanuit mijn werkgever en opdrachtgevers.
Bij de vorige ALV ben ik gekozen als bestuurslid.Dit is een korte maar leerzame ervaring geweest.Wel heb ik gemerkt dat er een aantal oude conflicten blijven doorsudderen.
Voor de duidelijkheid zal ik duidelijk aangeven dat ik voor deelname aan de Europese verkiezingen was. Dat is een beslissing waar ik nog steeds achter sta en waar ook positieve dingen uit zijn gekomen.
Na mijn ontslag vroeg een vriend aan me of ik nu zou stoppen.De reden dat ik actief bij de Piratenpartij ben, is omdat ik de (digitale) vrijheid steeds verder onder druk zie staan.Stoppen gaat de situatie niet verbeteren en juist nu moeten we met zijn allen opkomen voor deze vrijheden.

Michiel Dulfer, Renko Koppe en Rico Brouwer

Hierbij solliciteren Rico Brouwer, Renko Koppe en Michiel Dulfer voor
het bestuur van de Piratenpartij Nederland (vacature
https://piratenpartij.nl/vacatures/), waar op 15 juni 2019 in Ede over
gestemd gaat worden op de algemene ledenvergadering.

Rico, Renko en ik stellen ons als team kandidaat voor het bestuur, met
bijgevoegd gezamenlijk plan van aanpak en met onze profielschetsen.

We verzoek je deze sollicitatiebrief ruim voor de ALV (tenminste een
week voor de ALV) te delen in een mailing aan de leden en te plaatsen op
de website bij de overige stukken. Ook verzoeken we jullie deze brief op
papier beschikbaar te maken met de stukken op de ALV van 15 juni.

Omdat de tijd tot de ALV kort is in cc ook de lokale afdelingen met ons
verzoek deze sollicitatie tevens via je eigen kanalen alvast in je
achterban onder de aandacht te brengen.

We zijn uiteraard beschikbaar om op de ALV vragen te beantwoorden maar
dat kan ook al daarvoor. Hebben mensen vragen, dan horen we dat graag.

Klik hier voor de bijlage

René de Torbal

Bij deze wil ik mijn interesse kenbaar maken voor functie als bestuurslid.

Ik ben sinds 2017 lid van PP en heb me in de TK2017 campagne ingezet als folderaar en social media berichten poster, met name Twitter.
Ik heb me toen onder andere gefocusseerd op effectiviteit en omvang van onze social media campagne en daar ook in gerapporteerd naar Ancilla en andere toenmalige bestuursleden c.q. kandidaten.
Inmiddels ben ik bijgekomen van onze verlies ; ). 

Ik onderschrijf de doelstellingen van PP en wil er ook actief aan bijdragen.

Ik ben vrij immuun voor partij strubbelingen, maar ze laten me ook niet koud. Ik ben echter een nuchter persoon als het om dit soort zaken gaat. Ik ben me ook bewust van de exposure als bestuurslid en dat het niet per sé een goede carrière move is. Dat geeft wel aan dat ik wel zeker gemotiveerd ben om de partij tot een hoger plan te brengen.

Als ik bestuurslid word, dan breng ik wel eigen inbreng en focus mee, waarbij ik natuurlijk het hoofdpunt vrijheid van (digitale) informatie deling en het respect voor feiten onderschrijf. Ik ben handig met computers en programmeerde in Basic in mijn jeugd, maar ik ben geen typische nerd. Mijn interesses, of standpunten zo u wilt, zijn kort samen te vatten als:

De Grondwet is de belangrijkste wet en met name:

Artikel 1: Discriminatie is ontoelaatbaar, positieve discriminatie is een must. Als bedrijven/overheid niet vrijwillig een afspiegeling vormen van de aanwezige rassen, geslachten, seksuele voorkeuren etc., dan moet daar serieus in gestuurd worden, of barrières weggehaald worden in de basis.

Artikel 7: Vrije meningsuiting is een onaantastbaar recht en een oproep tot haat is niet hetzelfde als het uiten van een mening.

Artikel 10: Privacy mag niet aangetast worden en mag wat mij betreft niet verhandelbaar zijn.

Milieu, dieren, planten moeten veel minder lijden door menselijk handelen. Vb.: groente minder BTW, vlees meer BTW.

Zelfbeschikkingsrecht moet gerespecteerd worden. Er moet bijvoorbeeld veel meer ruimte en respect voor lokale initiatieven komen, andere woon- en samenlevingsvormen, andere onderwijsvormen (incl. Fins model), Eco-dorpen, autarkische levenswijzen, experimenten met financiële en economische structuren (ook blockchain, maar dan uit het schimmige criminele circuit), eigen verbouw van wiet etc. Ik ben zelf overigens iemand die woont in een rijtjeshuis en ik rook vrijwel nooit wiet en ben absoluut tegen het feit dat Nederland het grootste XTC- en amfetamineland  ter wereld is.

Ik ben voor het basisinkomen en afschaffing andere vormen van sociale zekerheid en voor het de-privatiseren van zorgverzekeringen.

Niet mensen, maar bedrijven moeten inkomsten/winst belasting betalen en rechtvaardig.

Patentrecht moet herzien worden, vooral farma komt veel te gemakkelijk weg met overheidsbescherming.

Het is mijn missie om PP begrijpelijk, interessant en stoer voor een groter publiek te maken en er een fijne club van te maken waar ieder lid zich thuis voelt en waar nieuwe energie en ideeën (mogen) ontstaan. Het is ook zeker mijn missie om veel meer vrouwen aan boord te krijgen en daartoe desnoods iets van het nerdy karakter in te leveren. 

U kunt mijn CV op LinkedIn bekijken: https://www.linkedin.com/in/ren%C3%A9-de-torbal-0590244/

Highlights uit CV:

Ik ben 55 jaar oud

Ik ben al 20 jaar intellectuele eigendom- en patentspecialist, waarvan de laatste 9 jaar als zelfstandig ondernemer.

Ik studeer Milieu- en natuurwetenschappen (halverwege bachelor),

Ik ben vrijwilliger van het wetenschappelijk bureau van PP Utrecht (is dat te combineren?)

Ik heb alleen bestuurlijke ervaring als voorzitter vaan een volleybalclub.

Ik stel het erg op prijs als u eerlijk zegt of ik wel of niet in het profiel pas. Ik kan wel wat hebben.

Sjoerd de Boer

Graag stel ik  mij kandidaat voor een tweede termijn als bestuurder van 
Piratenpartij Nederland. In de afgelopen maanden heb ik goed laten zien 
dat ik me staande kan houden in turbulente tijden. Van mij zul je geen 
gescheld of openbare zwartmakerij zien en in mijn communicatie ben ik 
netjes, duidelijk en recht door zee. Samen met mijn medebestuursleden 
heb ik meegeholpen aan het eindelijk weer up2date brengen van de 
ledenadministratie, het wegwerken van honderden achterstallig email en 
het in gang zetten van het proces om eindelijk weer een goeie KVK 
registratie te krijgen. Verder vind ik het belangrijk dat je als 
bestuurder je eigen mening op een plek zet, achter die van de leden cq 
ALV, en heb ik geen eisen of wensen wie mij medebestuurders worden. 
Binnen het bestuur zou ik graag weer secretaris willen zijn omdat ik 
blij word van uitvoerend regelwerk.

En dan nog iets over mezelf. Na 15 jaar in de financiële wereld gewerkt 
te hebben, koos ik er in 2014 voor om meer sociaal betrokken te zijn. Na 
wat omzwervingen in de sociale sector, werk ik nu (parttime) als systeem 
integrator (jaja, ik blijf een IT-nerd) voor de grote vervoersbedrijven 
als NS, ProRail en het GVB. Binnen de Piratenpartij ben ik actief 
betrokken bij de werkgroep Sekswerk en maak soms ook grafisch nog wel 
leuke dingen. Daarnaast geef ik historische rondleidingen in de 
Utrechtse binnenstad en in 1 van de middeleeuwse kerken, ben ik actief 
in de 030binnenstad actiegroep, ben vriendjes met veel Utrechtse 
raadsleden (behalve die van GroenLinks. Op de 1 of andere manier …) en 
lokale media en heb ik een shitload aan telefoonnummers in mijn mobiel 
staan. Ojah, mij zie je niet op facebook of linkedin en mijn twitter 
(@UtrechtseSjoerd) is puur politiek.

Ledenraad:

Ben Hendriks

Hierbij solliciteer ik naar een lidmaatschap van de ledenraad van de Piratenpartij.

Ik ben geinspireerd door het boek BE MORE PIRATE van Sam Conniff Allende en op basis van mijn promotieonderzoek naar grensoverschrijdende innovaties in de 19e, 20e en 21e eeuw in Nederland en

Duitsland heb ik een verbinding gelegd tussen het project COOL (Commissie geschiedenis ondernemen en ondernemingen in Limburg) en PIRATEN in de Gouden Eeuw. Ik wil mij graag inzetten voor de piraten / ondernemers / innovatoren van de toekomst.

Door lid te zijn van jullie ledenraad probeer ik ook politiek mijn bijdrage hieraan te leveren.

Ik ben altijd bereid mijn sollicitatie toe te lichten.

INGEDIENDE MOTIES

Deel via social media:
twittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Titel: Kandidaatstellingen en Moties ALV 15 juni 2019
Datum: 2019-06-08 15:51:16
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten