Kabinetsreactie rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht: WRR

20-12-2016

Het kabinet constateert dat het WRR-rapport een belangrijke aanvulling is op bestaande analyses omdat het een breed en langjarig perspectief kiest. Het kan zich op hoofdlijnen goed vinden in de doelstellingen die de WRR nastreeft, namelijk een robuuste sector, een weerbare samenleving en een betrokken politiek. Het kabinet vindt het belangrijk dat ook nu de financiële crisis enige tijd achter ons ligt, aandacht blijft bestaan voor de vraag hoe dienstbaar de financiële sector is aan de Nederlandse economie en samenleving. Het rapport levert een nuttige bijdrage aan deze discussie. 

Download de volledige kabinetsreactie. 


Titel: Kabinetsreactie rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht: WRR
Datum: 20 December 2016 | 6:21 pm
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.