Kabinetsreactie op advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’

Het Rijk is het eens met de Rli dat het instrumentarium van de Omgevingswet kan worden benut, en ziet kansen om via de inrichting van de leefomgeving gezondheidswinst te realiseren. Gezondheid moet ook een belangrijk doorsnijdend thema worden in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die op dit moment wordt ontwikkeld. Het advies van de Rli geeft hiervoor goede inzichten. Het advies zal ook worden betrokken in de totstandkoming van de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid, die de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport momenteel opstelt.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘De stad als gezonde habitat’

Lees meer over het advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’

Titel: Kabinetsreactie op advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’

Datum: 2019-05-09 14:29:21

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.