Joost, procesvertegenwoordiger bij IND

Online projecten en diensten


Wordt een asielaanvraag afgewezen? Dan moet een vreemdeling Nederland verlaten. Soms wil een vreemdeling opnieuw een asielaanvraag indienen.

Vindt een vreemdeling dat er nieuwe feiten of omstandigheden zijn waardoor hij of zij alsnog bescherming nodig heeft? Bijvoorbeeld een wijziging in de persoonlijke situatie van de vreemdeling. Of een machtswisseling in het land van herkomst, waardoor de vreemdeling een vrees voor vervolging heeft. Dan kan een vreemdeling een tweede (of volgende) asielaanvraag indienen. In deze video legt Joost als procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat uit.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/tweede-of-herhaalde-asielaanvraag


Kijktijd: 2:16
Publisher: Ministerie van JenV

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.