Jonge zestigers maken gebruik van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg


Gepubliceerd op: 17 juni 2019 | Gewijzigd op: 17 juni 2019

Om wooninitiatieven voor geclusterde woonzorgvormen van de grond te krijgen is sinds 15 april de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) geopend. Amper een maand na openstelling kwam de eerste subsidieaanvraag binnen. Al vrij snel kreeg de aanvrager goed nieuws.  

Een groep jonge zestigers in Horst deed de eerste aanvraag. Zij willen de haalbaarheid onderzoeken van de realisatie van een woonhofje bestaand uit 8 gelijkvloerse levensloopbestendige woningen met een centrale ontmoetings-/zorgruimte. De woningen worden comfortabel, rolstoeltoegankelijk, duurzaam en energieneutraal.

Langer zelfstandig

De initiatiefnemers zien zichzelf als jonge zestigers die het noodzakelijk vinden om na te denken over toekomstig wonen. Eén van de initiatiefnemers legt uit: “We zullen langer zelfstandig moeten blijven wonen en meer op elkaars hulp aangewezen zijn. Goed nabuurschap kan ons hierbij helpen.” Ook is het woonhofje volgens de zestigers een goede oplossing om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen. De gemeenschappelijke ruimte speelt daarbij een essentiële rol.

Planologisch zou het allemaal perfect kunnen passen volgens de eerste aanvrager. Het centrum en alle noodzakelijke voorzieningen, zoals winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentra en dergelijke zijn vlakbij.

Veel animo

De behandeling en verwerking van de subsidieaanvragen voor de initiatieffase is belegd bij het team Woonregelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Jan van de Weerd, RVO.nl-adviseur: “Het eerste schaap is over de dam. We organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten en hier is tot nu toe veel animo voor. De verwachting is dan ook dat er nog vele aanvragen zullen volgen, zeker gezien het aantal vragen dat we sinds april binnen krijgen over de regeling.”

Heeft u plannen voor geclusterde woonzorgvormen? Lees meer over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.


Titel: Jonge zestigers maken gebruik van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
Datum: 2019-06-17 08:57:17
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur