Jerzy Soetekouw, wethouder Almere, over het belang van aandacht voor de gezondheid van statushouders


De gemeente Almere zet integraal in op de gezondheid van statushouders en op passende zorg en welzijnsvoorzieningen voor deze groep. Er is o.a. aandacht voor sociaal isolement, mentale weerbaarheid en financiële problematiek van statushouders.


Kijktijd: 2:15
Publisher: VNG

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van Nederlandse gemeenten op Twitter.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur