Internetconsultatie wijziging Wet kinderopvang ivm ouderparticipatiecreches | Nieuwsbericht

Op internet is de concept wetswijziging kinderopvang in verband met de ouderparticipatiecreches gepubliceerd.

De ouderparticipatiecrèches (opc’s) worden als opvangvorm geformaliseerd in de Wet kinderopvang (Wko). De opc’s krijgen vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wko – de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium – onder beperkingen en voorwaarden die in het Besluit kwaliteit kinderopvang worden neergelegd.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op de concept wetswijziging kinderopvang  te geven. De einddatum van de consultatie is 4 september 2019.


Titel: Internetconsultatie wijziging Wet kinderopvang ivm ouderparticipatiecreches | Nieuwsbericht
Datum: 2019-07-25 09:29:00
Wil je op de hoogte blijven van deze nieuwsartikelen via Twitter? Volg dan @gemeente, @politiek, @NLRijksoverheid. Liever via email? Probeer dan onze gratis nieuwsbrief
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur