Internetconsultatie wijziging Besluit inburgering i.v.m vrijstelling | Nieuwsbericht

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit inburgering i.v.m vrijstelling voor werkenden van examenonderdeel ONA

Met de wijziging van het Besluit inburgering wordt een vrijstelling geïntroduceerd voor het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). De vrijstelling wordt verleend als de aanvrager over werk beschikt. De achtergrond van de vrijstelling is dat als iemand aantoont zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen functioneren de noodzaak vervalt om ONA-examen te doen. In het besluit is opgenomen onder welke voorwaarden de vrijstelling wordt verleend.

U bent van harte uitgenodigd via  www.internetconsultatie.nl  uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. De einddatum van de consultatie is 1 januari 2019.


Titel: Internetconsultatie wijziging Besluit inburgering i.v.m vrijstelling | Nieuwsbericht
Datum: 2018-12-07 09:16:00
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.Wilt u een blog, een nieuwsartikel of een opiniestuk via onze onze site en social media kanalen onder de aandacht brengen? Wij verspreiden uw boodschap naar 50.000+ Twitter volgers.
Neem contact met ons op via email.