Innovatiekrediet: motor van innoverend Nederland

De regeling Innovatiekrediet is de motor van innoverend Nederland. Dat blijkt uit de cijfers van 2017.

In 2017 is het totale budget voor het Innovatiekrediet van € 60 miljoen volledig toegekend aan 29 projecten.

Onderstaande infographic geeft de highlights weer van de toekenningen.

Alle ontwikkelingsprojecten bekijken

In de projectendatabase staan alle technische en klinische ontwikkelingsprojecten vermeld waaraan een Innovatiekrediet is toegekend, zowel in 2017 als in de voorgaande jaren.

Achtergrond Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het kan daarbij gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces of de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat.

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.


Titel: Innovatiekrediet: motor van innoverend Nederland
Datum: 2018-06-07 14:55:40
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.