“Inkomstenbelasting politieke speelbal”

 “De chaos in onze inkomstenbelasting is duidelijk in kaart gebracht. De inkomstenbelasting is een politieke speelbal geworden van nevendoeleinden van de belastingheffing, arbeidsmarktbeleid en inkomensbeleid die tot mede hoofddoeleinden zijn verworden.”

50PLUS-senator Martin van Rooijen bracht die kritiek naar voren bij de behandeling 13 december van het Belastingplan 2017 in de Eerste Kamer. Hij constateerde dat de inkomstenbelasting meer en meer een verdeling van groteske heffingskortingen wordt naarmate het inkomen lager is en dat leidt tot een extra lage druk voor lage inkomens tot 20.000 euro en hoge marginale druk tussen 20.000 en 40.000 euro: tot net boven modaal. Daar komt het enorme toeslagensysteem nog bovenop.

“De inkomstenbelasting geeft een deerniswekkend beeld”, constateerde senator van Rooijen. “Ik kan tot geen andere conclusie komen dan dat de Nederlandse inkomstenbelasting doodziek is. En dat komt mede door het door het kabinet gevoerde inkomens- en arbeidsmarktbeleid dat een steeds dominantere rol speelt bij het beleid voor de inkomstenbelasting.”

De doelstellingen van het inkomens –en arbeidsmarktbeleid hebben er volgens hem toe geleid dat de inkomstenbelasting inmiddels al geruime tijd 3 soorten belastingplichtigen kent: werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. “De laatste 2 groepen worden als niet werkenden weggezet en worden eenvoudigweg een aantal fiscale rechten ontnomen, alsof zij niet bestaan, althans er voor het beleid niet toe doen. Met name werkenden en gepensioneerden krijgen een geheel verschillende fiscale behandeling, die riekt naar fiscale leeftijdsdiscriminatie”, vond het 50PLUS-Eerste Kamerlid.

Het meest schrijnend is volgens hem dat ouderen moeten meebetalen aan lastenverzwaringen maar vaak worden uitgesloten van lastenverlichtingen. “Ik citeer: zo was het 5 miljardpakket vooral gericht op het lonender maken van werken. AOW-ers werken over het algemeen niet en hebben als groep dus minder profijt van maatregelen gericht op werkenden. Alsof het er niet toe doet dat de gepensioneerden 40 jaar hebben gewerkt.”

In de ogen van 50PLUS is het kabinet Rutte/Asscher een anti-ouderenkabinet en zijn VVD en PvdA anti- ouderenpartijen die het anti-ouderenbeleid afspraken en blijven steunen, daarbij gesteund door D66, Groen Links en Christen Unie. Ook deze partijen hebben weinig op met de ouderen. Dat bleek bijvoorbeeld overduidelijk bij het pakket van 5 miljard lastenverlichting, maar bijvoorbeeld ook bij de pensioenen.”

Om de volledige tekst van Martin van Rooijen te lezen klik HIER.

© 13 dcember 2016

 


Titel: “Inkomstenbelasting politieke speelbal”
Datum: 13 December 2016 | 10:44 am
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.