Informatiebijeenkomsten SDE+ 2017 najaarsronde | RVO.nl

De najaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opent 3 oktober 2017. Wat zijn de wijzigingen in de SDE+? Wat waren de bijzonderheden over de aanvragen SDE+ voorjaar 2017? Hoe zorgt u voor een volledige en juiste aanvraag? Kom op op dinsdagochtend of -middag 12 september 2017 naar de bijeenkomsten over SDE+ 2017 najaarsronde.

Alleen een juist en volledige subsidieaanvraag telt mee voor het budget. Waar moet uw subsidieaanvraag voor de najaarsronde aan voldoen? De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Waaraan moet de haalbaarheidsstudie voldoen?
  • Welke andere bijlagen zijn verplicht?
  • Ik heb een beschikking en nu?
  • Wijzigingen in projecten na toekenning van de subsidie.

Voor wie?

Aanvragers, intermediairs en adviesbureaus.

Programma

Ochtendprogramma

10.00 – 10.30 uur: inloop met koffie en thee
10.30 – 11.00 uur: presentatie
11.00 – 11.30 uur: algemene vragen
11.30 – 12.00 uur: mogelijkheid tot stellen van projectgerichte vragen aan adviseurs

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur: inloop met koffie en thee
14.30 – 15.00 uur: presentatie
15.00 – 15.30 uur: algemene vragen
15.30 – 16.00 uur: mogelijkheid tot stellen van projectgerichte vragen aan adviseurs

Aanmelden

Wilt u één van deze bijeenkomsten bijwonen? Meld u dan nu aan. Er is ruimte voor maximaal 150 personen per bijeenkomst. U kunt zich tot en met dinsdag 5 september registreren. We verwachten maximaal 2 personen per organisatie. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestigingsmail.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. De regeling bestaat uit verschillende categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (op land, primaire waterkering of in meer) en zon. Daarnaast kent de SDE+ de categorie wind op zee, die haar eigen budget heeft. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit.


Titel: Informatiebijeenkomsten SDE+ 2017 najaarsronde | RVO.nl
Datum: 2017-08-11 15:32:03
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur