Informatiebijeenkomst subsidie Samenwerkingsprojecten Wetenschap en Visserij

Op vrijdag 24 maart 2017 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een informatiebijeenkomst over de subsidie Samenwerkingsprojecten Wetenschap en Visserij. U krijgt dan informatie over het indienen van een subsidieaanvraag, het beoordelingstraject en over het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Wij geven bijvoorbeeld uitleg over het opstellen van een projectplan, de redelijkheid van kosten, afschrijvingen, bijdragen in natura en het verrekenen van inkomsten.

Subsidie Samenwerkingsprojecten Wetenschap en Visserij

Om vissers te helpen kennis op te doen die zij kunnen gebruiken voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, stelt het ministerie van Economische Zaken subsidie beschikbaar voor kennissystemen. Dit zijn netwerken, partnerschapovereenkomsten of verenigingen die de overdracht van kennis bevorderen in samenwerking met een wetenschappelijke organisatie. Het gaat om samenwerkingsprojecten voor het opzetten van nieuwe kennissystemen en/of het verrichten van activiteiten binnen nieuwe of bestaande kennissystemen.

Voor wie

Vissers, visserijorganisaties, ANBI’s, (semi-)overheden en deelnemers in een samenwerkingsverband van tenminste twee van de hiervoor vermelde partijen kunnen in aanmerking komen voor de subsidie.

Belangrijkste voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de subsidiabele kosten van een project minimaal € 150.000 bedragen. Afhankelijk van uw ondernemingsvorm ontvangt u tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten. (Semi-)overheden en projecten met een innovatief karakter kunnen in aanmerking komen voor 100% subsidie. De subsidie bedraagt ten hoogste € 1.000.000 per project.

Subsidie aanvragen

U kunt van 3 april tot en met 12 juni 2017, 17.00 uur een aan aanvraag indienen voor de subsidie Samenwerkingsprojecten Wetenschap en Visserij. Voor deze subsidie is € 1,6 miljoen beschikbaar. Meer informatie over de regeling vindt u binnenkort ook op RVO.nl.

De subsidie wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 maart 2017, van 13.30 tot 16.00 uur, bij RVO.nl aan de Prinses Beatrixlaan 2 in Den Haag. Wilt u aanwezig zijn? Meld u zich dan aan met het aanmeldformulier.

Bij uw aanmelding kunt u ook al laten weten op welke vragen u tijdens de bijeenkomst graag een antwoord krijgt. Na aanmelding krijgt u van ons een bevestigingsmail.


Titel: Informatiebijeenkomst subsidie Samenwerkingsprojecten Wetenschap en Visserij
Datum: 3 March 2017 | 4:57 pm
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur