Hirsch Ballin en Albayrak bezoeken Veiligheidshuis Amsterdam


Op woensdag 1 oktober brachten minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie een werkbezoek aan het Veiligheidshuis in Amsterdam-Noord. In de Veiligheidshuizen werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen. Zij bieden een effectieve, persoonsgerichte aanpak aan jeugdigen en volwassenen die dreigen te ontsporen of al met de politie en justitie in aanraking zijn gekomen.


Kijktijd: 2:2
Publisher: Ministerie van VenJ

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur