Het Klimaatakkoord is van velen: Aedes


Deelnemers aan de sectortafel Gebouwde Omgeving en andere partners gaan samen aan de slag met het verduurzamen van 8 miljoen woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen in heel Nederland.


Kijktijd: 1:45
Publisher: MinBZK

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.