Handelsmissie Life Sciences & Health naar Beieren en Baden-Württemberg

Is de Duitse ziekenhuissector een afzetmarkt voor uw bedrijf? Of bent u op zoek naar samenwerkingspartners binnen (universitaire) medische centra in Zuid-Duitsland? Ga dan van 3 tot en met 6 juni mee met de handelsmissie naar Beieren en Baden-Württemberg, het centrum van de innovatieve gezondheidseconomie in Duitsland.

De Duitse en Nederlandse ziekenhuissector delen veel dezelfde uitdagingen: digitalisering is nodig om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, personeelstekorten spelen de sector parten, en door vergrijzing neemt de druk op het systeem toe.

Waarom Zuid-Duitsland?

Met 23 medtech clusters zijn Baden-Württemberg en Beieren het zwaartepunt van de innovatieve gezondheidseconomie in Duitsland. De Zuid-Duitse regio werkt er bovendien aan om op Europees en internationaal niveau een hoofdrol te spelen in de innovatieve gezondheidszorg.

Kansen voor Nederlandse bedrijven en organisaties

Nederlandse oplossingen voor de problemen in de gezondheidszorg zijn voor Baden-Württemberg en Beieren zeer interessant. Duitsland kan bijvoorbeeld nog veel van Nederland leren op het gebied van digitalisering.

Doel van deze missie

 • Nederlandse bedrijven en organisaties inzicht geven in het Duitse zorgsysteem en de (inkoop)structuren van publieke en private ziekenhuizen, zorgverzekeraars en inkooporganisaties;
 • langdurige samenwerking faciliteren tussen Nederlandse en Duitse partijen in de zorg, om zo gedeelde uitdagingen in de zorg gezamenlijk aan te pakken;
 • Nederlandse bedrijven en organisaties mogelijkheden bieden om contacten op te bouwen bij vooraanstaande Duitse ziekenhuis(groepen), inkooporganisaties en zorgverzekereraars.

Conceptprogramma

Dag Onderdeel
 3 juni 
 • Aankomst op München Airport
 • Informeel diner/netwerkborrel met missiedeelnemers
4 juni
 • Bezoek aan 2 ziekenhuizen/klinieken in en om München
5 juni
 • Bezoek aan 2 ziekenhuizen/klinieken in en om Ausburg/Ulm/Stuttgart
 • Matchmakingsessie
 • Netwerkdiner in Stuttgart – gezamenlijk met het Smart Mobility Track van de missie
6  juni 
 • Bezoek aan 2 ziekenhuizen/klinieken in en om Stuttgart en Heidelberg
 • Debriefing
 • Vlucht terug naar Amsterdam

 

Aanmelden en kosten

Meld u aan voor deze missie. Deelname kost € 850 excl. btw. per persoon, maximaal 2 deelnemers per bedrijf of organisatie. Er is een maximum van 20 bedrijven/organisaties. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Guido Danen, Task Force Health Care
E: guido.danen@tfhc.nl
of
E: events@innovationquarter.nl

Organisatie

InnovationQuarter voert deze missie uit in samenwerking met Task Force Health Care en NBSO Stuttgart en met ondersteuning van Amsterdam Trade & Innovate, Economic Board Utrecht en Utrecht Science Park. De matchmaking in het programma wordt aangeboden in samenwerking met Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network ondersteunt ondernemers bij het vinden van handelspartners, technologische samenwerking en geeft advies over financiering en EU-wetgeving. In totaal zijn er bijna 600 organisaties in meer dan 60 landen lid van dit netwerk. In Nederland maken Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en KVK deel uit van dit door de Europese Commissie ondersteunde netwerk. Meer informatie vindt u op www.enterpriseeuropenetwork.nl.

Mogelijk gemaakt door Trade & Innovate NL

Trade & Innovate NL is een landelijk netwerk van publieke organisaties die Nederlandse ondernemers verbindt, met elkaar en met opdrachtgevers uit het buitenland. Samen bundelen we de krachten van publieke organisaties om ondernemers beter te ondersteunen op internationale markten.

Trade & Innovate NL organiseert evenementen, vooral gericht op en in Azië, Noord-Amerika en Europa. Een van de focusthema’s daarbij is Smart Cities.

Lees meer op de website

 


Titel: Handelsmissie Life Sciences & Health naar Beieren en Baden-Württemberg
Datum: 2019-03-26 15:46:33
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur