haalbaar en betaalbaar voor iedereen

Het CDA is blij dat het kabinet een aantal concrete voorstellen doet om ervoor te zorgen dat de klimaatplannen voor iedereen haalbaar en betaalbaar worden.

Op aandringen van het CDA gaat het kabinet de energierekening voor huishoudens verlagen. Dat voorkomt dat mensen met een laag inkomen niet alsnog fors geraakt worden in hun portemonnee. Ook zorgt het kabinet dat de autobezitter niet onevenredig extra belast gaat worden. Veel mensen hebben hun auto nu eenmaal hard nodig. Tot slot gaat het kabinet ervoor zorgen dat de lasten eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven. Daarom zal er een CO2-heffing voor bedrijven komen, die niet leidt tot het verlies van banen aan het buitenland.

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben de aanvankelijke klimaatplannen van dit kabinet doorgerekend, en presenteerden deze week hun bevindingen. Uit die doorrekeningen blijkt dat de lastenverdeling tussen burgers en bedrijven onevenwichtig is. Ook zijn de plannen voor een deel niet concreet genoeg, daar moet het kabinet dus mee aan de slag. Met de voorstellen die het kabinet nu zelf heeft gedaan kunnen we verder bouwen aan een beter klimaatbeleid waar iedereen aan mee kan doen. 

Klik hier voor de reacties van Sybrand Buma en Agnes Mulder op de kabinetsvoorstellen.

 

 


Titel: haalbaar en betaalbaar voor iedereen
Datum: 2019-03-13 08:26:18
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur