Met veel trots presenteert Gemeentebelangen De Wolden het verkiezingsprogramma: Doen is het nieuwe denken.

De afgelopen vier jaar zijn er veel initiatieven gerealiseerd, ook door onze inwoners zelf. Wij geloven in de kracht van de lokale samenleving. Als onze inwoners daarvoor meer ruimte nodig hebben dan wil Gemeentebelangen De Wolden ervoor zorgen dat die ruimte er komt. Zodat ook initiatieven die niet binnen de lijntjes passen de ruimte krijgen. We geloven niet in blauwdrukken, omdat elk dorp verschillend is. Echt zeggenschap en eigenaarschap bij inwoners én bereid zijn uitkomsten te accepteren waar in eerste instantie niet aan werd gedacht.

In het verkiezingsprogramma komen meerdere thema’s aan de orde. Excellente dienstverlening is voor Gemeentebelangen de Wolden een hoofdthema. Onze inwoners kunnen niet kiezen om met een andere gemeente zaken te gaan doen. Dit betekent voor Gemeentebelangen dat onze dienstverlening 100% op orde moet zijn! Andere zaken die aan de orde komen zijn een passende woning voor iedereen en in alle kernen zorg, voortbordurend op de kleinschalige zorgcentra die we onder andere zien in Ansen en Kerkenveld.

Gemeentebelangen De Wolden wil ondernemers blijven ondersteunen door de bedrijvencontactfunctionaris. Daarnaast blijft de Regio Zwolle belangrijk om aangesloten te blijven bij de Agri&Food cluster en de gebiedscoöperatie om innovatie in de Agrarische sector volop een kans te geven.

Onlangs was een delegatie van Gemeentebelangen al op bezoek in de Tweede Kamer om de verbreding van de A28 en verdubbeling van de N48 te bepleiten. Dit is een zaak van de lange adem en staat dus niet voor niets in het verkiezingsprogramma.

Lokaal en onafhankelijk

Als enige onafhankelijke lokale partij heeft Gemeentebelangen geen binding met landelijke partijen. Wij maken ons sterk voor álle inwoners, ongeacht hun politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. We werken vanuit de lokale wensen en behoeften van ónze inwoners, verenigingen en ondernemers. Als lokale partij maken wij ons sterk voor lokale vraagstukken. Daar gaat het juist om in de gemeentepolitiek!

Kieslijst

Met uitzondering van Henny Buld-Kist bezet de huidige fractie samen met de beide wethouders de eerste 9 plekken op de lijst. Henny heeft de eervolle positie van lijstduwer gekregen. Eerste nieuwkomer op 10 is Petra Haanstra uit Ruinerwold. Petra is geen onbekende, ooit trad ze op als formateur in De Wolden. Op plek 11 en 17 staan Riny Jansen en Ina van Goor-van der Veen uit Zuidwolde, beide hebben ze de cursus Politiek Actief gevolgd. Dik Schuldink, die is teruggekeerd naar De Wolden, zet zich weer in voor Gemeentebelangen en staat op plek 12. Daarna volgt Harry Scheper uit Koekange, zeer actief binnen korfbalvereniging KIA. Andere nieuwe namen tussen plaats 10 en 20 zijn: Jaap Santing uit Ruinen, Ageeth Heuvelman uit Koekange, Mathilda Jansen uit Kerkenveld en Jan Boverhof uit De Wijk. De lijst bestaat uit 28 namen.

Met deze brede kieslijst – uit alle delen van De Wolden en uit diverse lagen van de samenleving – zorgen we ervoor dat Gemeentebelangen goed op de hoogte is van wat er speelt in welk dorp. Ook mensen die niet op een verkiesbare plek staan, zijn betrokken en nemen de geluiden uit hun buurt mee. Stuk voor stuk zijn het allemaal mensen die een bijdrage willen leveren om onze mooie gemeente De Wolden verder te ontwikkelen.

Bekijk hier het verkiezingsprogramma (PDF download): Verkiezingsprogramma_DEF

Ook een persbericht insturen? Stuur deze naar info @ BestuurlijkNieuws.nl.