Gemeenteraad schoorvoetend akkoord met plan windmolenpark | NU

De fracties van Onafhankelijk Moerdijk, CDA, Burger Belangen Moerdijk, GroenLinks, ChristenUnie en Moerdijk Lokaal stemden voor het plan. De fracties van de PvdA, SP en VVD stemden tegen.

Van de fracties die akkoord gingen, gaven de meeste wel aan eigenlijk geen andere keuze te hebben. Immers, als de gemeenteraad van Moerdijk niet akkoord zou gaan, dan zou de Provincie Noord-Brabant haar gezag uitoefenen en alsnog overgaan tot het plaatsen van het windmolenpark.

Consequenties

Eerder namelijk had de gemeenteraad een memo van wethouder Jaap Kamp ontvangen, waarin de financiële consequenties uitgewerkt waren bij het afblazen van het windmolenpark bij het Industrieterrein Moerdijk nabij Klundert.

Uit dit memo van de wethouder bleek dat de inkomsten van zo’n 3,5 miljoen euro over twintig jaar zouden vervallen wanneer het bestemmingsplan niet vastgesteld werd. In dat geval zou Nuon naar verwachting niet meteen een schadeclaim indienen, maar vragen of de Provincie Noord-Brabant haar bevoegd gezag wilde uitoefenen.

Verantwoording

Dit werd dinsdag bevestigd door gedeputeerde Erik van Merriënboer van de provincie. Hij gaf een toelichting tijdens een ingelaste vergadering van de Commissie Fysieke Infrastructuur en verklaarde daar dat de provincie dan haar haar verantwoording zou nemen. Dat zou dan ook betekenen dat het windmolenpark er komen zonder dat het financiële voordelen voor de inwoners zou opleveren.

Door het besluit van donderdagavond zal Nuon geen verzoek bij de provincie indienen en zijn ook de revenuen uit de sociale randvoorwaarden vooralsnog veilig gesteld.

Titel: Gemeenteraad schoorvoetend akkoord met plan windmolenpark | NU

Datum: 16 January 2017 | 9:34 am

Je kunt dit artikel ook bij de
bron bekijken.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur