Gemeenten heffen in 2019 meer dan 10 miljard euro | #gemeente

Vacature promotie

Van de drie gemeentelijke heffingen die het meeste opbrengen stijgt de opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing het sterkst, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. Samen zijn ze met bijna 7,6 miljard euro goed voor 75 procent van alle heffingen.

Opbrengsten gemeentelijke heffingen, begroting 2019
Opbrengsten
Onroerendezaakbelasting 4,109
Reinigingsrechten en afvalstofheffing 1,811
Rioolheffing 1,646
Parkeerheffingen 0,928
Leges wonen en bouwen 0,496
Toeristenbelasting 0,294
Overige heffingen 0,876

Grootste stijging afvalstoffenheffing na 2004

De begrote opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing neemt dit jaar met 5,0 procent toe tot 1,8 miljard euro, de grootste stijging na 2004. In de afgelopen tien jaar bleef de opbrengst van de reinigingsheffingen per saldo nagenoeg gelijk. De forse toename op de begroting van de reinigingsheffingen in 2019 komt vooral door een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval. Een belangrijke factor hierin is de stijging van afvalstoffenbelasting die de Rijksoverheid oplegt aan bedrijven met een afvalverbrandingsinstallatie of stortplaats.

De ozb brengt in 2019 naar verwachting 4,1 miljard euro op. Dit is 4,0 procent meer dan in 2018, de grootste stijging in zes jaar. De gemiddelde toename van de begrote ozb over de afgelopen vijf jaar bedraagt 3,0 procent.

De opbrengst van de rioolheffing stijgt dit jaar gematigd met 2,4 procent tot 1,6 miljard euro. Dit is in lijn met de gemiddelde stijging van 1,9 procent op jaarbasis over de afgelopen vijf jaar.

Opbrengst onroerendezaakbelasting en afvalstoffenheffing gemeenten, begroting (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
Onroerendezaakbelasting Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
2010 3,2 0,3
2011 3,5 -0,3
2012 5,4 0,1
2013 5,4 -0,2
2014 3,7 -1,3
2015 3,3 -1,2
2016 2,9 0,2
2017 2,5 0,2
2018 2,5 -0,3
2019 4,0 5,0

Ruim 100 miljoen meer aan parkeerheffingen

Gemeenten begroten dit jaar 928 miljoen euro aan inkomsten uit parkeerheffingen. Dit is 101 miljoen euro meer dan in 2018, een toename van 12,2 procent. De stijging komt voor 90 procent voor rekening van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Bij de vier grote gemeenten neemt de opbrengst in 2019 met gemiddeld 22,5 procent toe. De overige gemeenten met een parkeerheffing begroten samen een stijging van de opbrengsten van 2,4 procent.

Verwachte opbrengst toeristenbelasting neemt met ruim 23 procent toe

Van de kleinere gemeentelijke heffingen stijgt de toeristenbelasting in 2019 met 23,3 procent het meest. De begrote stijging van 55 miljoen voor alle gemeenten tezamen is vooral toe te schrijven aan Amsterdam. De hoofdstad begroot 32 miljoen euro meer inkomsten uit toeristenbelasting dan voorgaand jaar, een stijging van bijna 40 procent. Ook Rotterdam en Den Haag begroten forse stijgingen van de opbrengsten. Zowel in Rotterdam als Den Haag neemt de opbrengst toeristenbelasting in 2019 met bijna 4 miljoen euro toe, een stijging van respectievelijk 82 procent en 56 procent.

Wijziging Paspoortwet leidt tot daling opbrengst secretarieleges

Aan secretarieleges wordt bijna een kwart minder aan ontvangsten begroot. Dit heeft te maken met de wijziging van de Paspoortwet, waardoor de geldigheidsduur van reisdocumenten en identiteitskaarten vanaf 9 maart 2014 voor personen van 18 jaar en ouder werd verlengd van vijf naar tien jaar. Dat uit zich met ingang van dit jaar in minder aanvragen voor deze documenten.


Titel: Gemeenten heffen in 2019 meer dan 10 miljard euro
Datum: 2019-01-31 00:00:00
Publisher: CBS
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten