Gemeente Weert | WhatsApp buurtpreventiegroepen


Burgerparticipatie is een belangrijk uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid. Inwoners kennen hun eigen buurt en hebben daarom een belangrijke rol in de veiligheid in hun buurt, wijk of dorp. Alle wijken en dorpen in de gemeente hebben WhatsApp buurtpreventiegroepen. In zo’n groep kunnen buurtbewoners elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties, zoals een inbraak of verdachte persoon in de buurt.

Zit je nog niet in zo’n WhatsApp buurtpreventiegroep? Meld je aan via www.weert.nl/buurtpreventie


Kijktijd: 2:1
Publisher: Gemeente Weert

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van gemeenten in Limburg op Twitter of Facebook.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur