Geheime rapporten snel openbaar

Vacature promotie

MIDDELBURG – De gemeenteraad van Middelburg wil dat de geheime rapporten over de problemen bij de Veiligheidsregio Zeeland toch zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt. De raad vraagt dat aan het algemeen bestuur van de VRZ.

De bewuste stukken zijn al in het bezit van de gemeenteraad. Maar de VRZ heeft die gegeven onder voorwaarde van geheimhouding. Vanwege die afspraak wilde de raad de geheimhouding niet op eigen kracht opheffen. De stem van de PvdA was daarbij doorslaggevend. Die fractie vindt namelijk wel dat alles openbaar moet worden, maar wilde zich ook aan die afspraak houden. De stukken zijn immers van het bestuur van de VRZ, stelde de PvdA. Dat moet dus besluiten of ze alsnog openbaar gemaakt worden.

Geheimhouding opheffen

Daarom diende de PvdA maandagavond laat samen met de LPM een motie in waarin het college van B en W de opdracht krijgt om het bestuur van de VRZ te vragen om de geheimhouding op te heffen. Die motie kreeg de steun van de volledige gemeenteraad.

De stukken gaan over het functioneren van de gemeenschappelijke regeling en de directeur. Het bestuur wordt gevormd door de dertien Zeeuwse burgemeesters. Een openbare discussie is daarom ‘dringend gewenst’ vindt de Middelburgse gemeenteraad. De raad mag het vertrouwen niet verbreken, maar roept het VRZ-bestuur op dat ‘per direct’ wel te doen. Burgemeester Harald Bergmann moet zijn collega’s nu vragen daaraan mee te werken.

Crisis

Op aandringen van de SP en de LPM moet Bergmann in januari ook tekst en uitleg geven over de manier waarop het bestuur van de VRZ de gemeenteraden heeft geïnformeerd over de crisis binnen de Veiligheidsregio. Een vertrouwensbreuk tussen toenmalig directeur Gerrie Ruijs en het personeel leidde uiteindelijk tot het vertrek van Ruijs. De gemeenteraden moesten veel nieuws daarover uit de media vernemen en werden volgens de SP en de LPM niet of slecht op de hoogte gesteld door het bestuur, en dus ook hun eigen burgemeester. Het verzoek om een zogenoemd interpellatiedebat werd unaniem gesteund door de gemeenteraad.

Titel: Geheime rapporten snel openbaar

Datum: 20 December 2016 | 3:02 pm

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.

Online projecten en diensten