EU en machtsverhoudingen, take back control?


Afgelopen zomer is er veel gebeurd binnen de Europese Unie: er is een nieuw Parlement geïnstalleerd, topfuncties zijn verdeeld en de hoorzittingen van de beoogde Eurocommissarissen zijn nog in volle gang. Welk effect heeft dit gehad op de machtsverhoudingen binnen Europa? En wat is de invloed van het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk op de verhoudingen?

Daarnaast zorgen globale ontwikkelingen zoals Trumps handelsoorlog, de positie van China en spanningen in het Midden-Oosten ervoor dat de Unie moet nadenken over haar internationale positie. Waar staat Europa nu op het wereldtoneel?

Op 6 november 2019 vond dit Actualiteitendebat plaats. Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Clingendael en deskundige op het gebied van Europees extern beleid, leidde het debat in. De overige panellleden waren Stéphane Alonso (NRC), Renkse Leijten (SP) en Bram van Ojik (GroenLinks). Kees Boonman modereerde.


Kijktijd: 1:23:37
Publisher: Montesquieu Instituut

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur