EU en het klimaatakkoord: klimaatneutraliteit | Nieuws

Volgende week zal het Europees Parlement tijdens een plenaire vergadering stemmen over een resolutie om klimaatneutraliteit tegen 2050 vast te leggen als langetermijndoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. De stemming komt voorafgaand aan de COP25 VN-conferentie over klimaatverandering in december in Madrid.

Het klimaatakkoord van Parijs wil de opwarming van de aarde onder 2°C houden en inspanningen doen om het maximum vast te leggen op 1,5°C. Dit om zware gevolgen van klimaatverandering te vermijden. Het akkoord is ondertekend door 194 landen en de Europese Unie. Alle EU-landen tekenen zelfstandig maar ze coördineren hun standpunten onderling en leggen gemeenschappelijke doelstellingen vast op Europees niveau met betrekking tot het verminderen van de C02-uitstoot.

Nationale doelstellingen voor de reductie van CO2-uitstoot

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, wordt van de EU-landen verwacht dat zij doelstellingen vastleggen voor hun klimaatinspanningen, elke vijf jaar en almaar strenger. Deze doelstellingen worden nationaal bepaalde bijdragen genoemd. Op het moment worden er updates en nieuwe doelstellingen verwacht van alle ondertekende partijen vóór 2020.


Titel: EU en het klimaatakkoord: klimaatneutraliteit | Nieuws
Datum: 2019-11-19 16:24:31
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur