Espacenet.nl – 3. Zoeken op datum


http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/zoeken-octrooien/espacenet
Is je uitvinding nieuw? Zoek met data in octrooidatabank Espacenet. Die bevat meer dan 90 miljoen technische beschrijvingen van uitvindingen. Je zoektocht op Espacenet begint hier: ‘Uitgebreid zoeken’. Zoeken kan ook met trefwoorden, nummers, namen of classificatiecodes.
Meer weten over zoeken naar octrooien? Kijk op http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/zoeken-octrooien/espacenet


Kijktijd: 1:1
Publisher: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur