Erkenning zuivel aanvragen vóór 1 april 2019

Gepubliceerd op: 21 februari 2019 | Gewijzigd op: 21 februari 2019

Nieuwsbericht 19.016 – Wilt u in 2019 invoercertificaten aanvragen voor tariefcontingenten in de zuivelsector? Dan heeft u een erkenning nodig van RVO.nl. U kunt dan invoercertificaten aanvragen en melk- en zuivelproducten tegen een verlaagde invoerheffing invoeren uit landen buiten de Europese Unie (EU).

Erkenning aanvragen en bewijs indienen

Wilt u in aanmerking komen voor een erkenning? Dan moet u bewijzen dat u in 2017 en 2018 ten minste 25 ton melk en/of zuivelproducten van de GS-codes 0401 tot en met 0406 heeft ingevoerd in de EU of heeft uitgevoerd uit de EU.

Heeft u in Nederland aangifte gedaan, vermeld dan de nummers van de in- en/of uitvoeraangiften op het aanvraagformulier. Heeft u in een andere lidstaat aangifte gedaan, dan dient u douanedocumenten in die geviseerd zijn door de bevoegde autoriteiten. Let erop dat de naam van de aanvrager moet zijn vermeld (bij invoer in vak 8, bij uitvoer in vak 2 van de aangifte). Vergeet niet om uw 9-cijferig relatienummer in te vullen in vak 4. U moet ook een kopie indienen van een recent uittreksel uit het register van KVK. Transacties in het kader van actieve veredeling kunt u niet gebruiken als bewijs.

Was uw bedrijf in 2018 al erkend op basis van in-/uitvoer in 2017? Dan hoeft u uw handelsactiviteiten over 2017 niet nogmaals aan te tonen. Verwijs hiernaar op uw aanvraagformulier en stuur een kopie mee van de vorige erkenning van RVO.nl.

Aanvragen vóór 1 april 2019

Zorg ervoor dat wij vóór 1 april 2019 uw volledig ingevulde aanvraagformulier samen met alle benodigde documenten hebben ontvangen. Het aanvraagformulier vindt u op mijn.rvo.nl. U mailt deze met de bijbehorende documenten naar basisregistratie@rvo.nl. Als het bestand groter is dan 5MB, gebruikt u faxnummer 088 042 1202.

RVO.nl bevestigt de ontvangst van uw aanvraag. De erkenning is 1 jaar geldig en wordt na goedkeuring, uiterlijk op 1 mei 2019 verleend.

Meer informatie

Lees meer over de invoerregelingen van melk- en zuivelproducten op onze informatiepagina Regeling invoer zuivel.

Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact met ons op:

  • Vragen over de regeling: 088 042 6850
  • Vragen over uw erkenning: 088 042 6777 of 088 042 6731

Brexit

Vanaf 29 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uitmaken van de Europese Unie (EU). Het VK wordt vanaf dat moment beschouwd als een derde land. Dit kan eventueel gevolgen voor u hebben. Meer hierover leest u op de pagina Brexitloket en de links naar de websites van de Douane en de Europese Commissie.


Titel: Erkenning zuivel aanvragen vóór 1 april 2019
Datum: 2019-02-21 09:55:07
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.