EP bespreekt hoe kindhuwelijken kunnen worden gestopt | Nieuws

Eén op de drie meisjes in ontwikkelingslanden is getrouwd vóór zij achttien is en één op de negen zelfs voor haar vijftiende verjaardag. Kindhuwelijken beperken het toekomstperspectief van meisjes omdat zij meestal met school moeten stoppen zodra zij trouwen. Meisjes worden ook geconfronteerd met gevaarlijke complicaties als gevolg van zwangerschap en bevalling, de belangrijkste doodsoorzaken bij tienermeisjes in ontwikkelingslanden.Daarnaast lopen ze een groot risico om misbruikt te worden.

Op 11 april bespraken de EP-leden met deskundigen over hoe kindhuwelijken aangepakt kunnen worden.

Zowel jongens als meisjes treden in het huwelijk maar meisjes lopen het grootste risico (82% van de getrouwde kinderen is een meisje). Kindhuwelijken komen overal ter wereld voor maar het meest in Zuid-Azië en de Sub-Sahara. De landen waar dit het meest voorkomt, zijn Niger waar 77% van de meisjes jonger dan 18 is gehuwd, gevolgd door Bangladesh (74%) en Tsjaad (69%).

In een resolutie die begin april in de plenaire vergadering werd aangenomen, roept het Parlement de regering van Bangladesh op om de mazen in de wet te sluiten, die afwijken op de minimumleeftijd voor het huwelijk (18 voor vrouwen en 21 voor mannen) in bijzondere gevallen mogelijk maakt, zonder vermelding van de criteria en zonder dat toestemming van het kind of de adolescent verplicht is.

Kinderen getroffen door armoede en conflicten lopen meer kans te worden uitgehuwelijkt

Armoede, ongelijkheid en zorg van de ouders voor de veiligheid van hun kinderen – voornamelijk in tijden van een ramp of conflict -zijn enkele van de oorzaken voor kindhuwelijken. De Zweedse christendemocrate Anna Maria Corozza Bildt herinnerde aan de wanhopige ouders in vluchtelingenkampen, die het huwelijk zien als de beste manier om hun kinderen een toekomst te geven.

Uit een recente studie onder Syrische vluchtelingen in Libanon bleek dat 24% van de gevluchte meisjes tussen de 15 en 17 al getrouwd was. Schattingen geven aan dat kindhuwelijken vier keer zo hoog zijn onder Syrische vluchtelingen dan onder Syriërs voor het conflict.

Kindhuwelijken aanpakken

Experts en leden benadrukten het belang om direct met de kinderen werken en met de gemeenschappen om sociale normen te veranderen, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en juridische dienstverlening te garanderen en te zorgen voor een sterk juridisch kader.

“Overal zouden parlementen wetgeving moeten aannemen om kinderen te beschermen en om meisjes in staat te stellen om in waardigheid fundamentele keuzes over hun eigen leven te kunnen maken,” zei Pier Antonio Panzeri (S&D, IT), voorzitter van de subcommissie Mensenrechten.

Prof Benyam Dawit Mezmur, voorzitter van het VN Comité voor de Rechten van het Kind, benadrukte het belang van de rol van regionale organisaties. Fredrik Malmberg, de Zweedse kinderombudsman, deed een beroep op de EU-lidstaten om te stoppen met dubbele normen voor asielzoekers. “Onze wetgeving en onze instellingen moeten gelijke bescherming aan alle kinderen bieden,” zei hij.

Vilija Blinkevičiūtė, voorzitter van de commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid, zei dat kindhuwelijken kunnen worden aangepakt door onderwijs en economisch empowerment van vrouwen.

“Het aanpakken van kindhuwelijken  geeft ons een toegangspoort tot de aanpak van  een hele reeks andere kwesties,” zei Lakshmi Sundaram, directeur van Girls not Brides, en zij legde uit hoe het stoppen van kindhuwelijken een invloed heeft op andere kwesties  “zoals het stopzetten van geweld tegen vrouwen, kinderen naar school laten gaan en de bestrijding van  HIV-besmettingen”.


Titel: EP bespreekt hoe kindhuwelijken kunnen worden gestopt | Nieuws
Datum: 18 April 2017 | 3:04 pm
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur