Energierekening in 2019 fors omhoog

Online projecten en diensten

De gemiddelde energierekening gaat in 2019 ruim driehonderd euro stijgen! Veel mensen maken zich daar grote zorgen over, blijkt ook uit de vele mails die 50PLUS hierover ontvangt. Kamerlid Simon Geleijnse sprak er staatssecretaris Mona Keijzer op aan en stelde er vragen over aan minister Eric Wiebes.

Volgens staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken stijgt de energierekening volgend jaar met ‘slechts’ 150 euro. Maar ervaren online prijsvergelijkers als Gaslicht.com en Pricewise weten het zeker: de gemiddelde energierekening ligt in 2019 tussen 327 en 360 euro hoger dan in 2018. Eén van de vele bezorgde briefschrijvers aan 50PLUS meldt: “Ik kreeg vanmorgen een brief van Nuon dat mijn maandbedrag met 30 euro omhoog gaat. Op jaarbasis is dat precies die 360 euro die de prijsvergelijkers noemen. Hoe is het mogelijk dat een staatssecretaris er zo naast kan zitten?”

Verkeerde verbruikscijfers

Dat vraagt 50PLUS zich ook af. Kamerlid Simon Geleijnse stelde er vragen over aan de baas van staatssecretaris Mona Keijzer, Eric Wiebes. “Hoe oordeelt u over de stelling dat staatssecretaris Keijzer in de Tweede Kamer uitging van verkeerde – te lage – verbruikscijfers inzake de hoogte van de energierekening? Klopt het dat de staatssecretaris uitging van cijfers die een jaar oud zijn, terwijl sinds die tijd de energieprijs en gasprijs flink gestegen zijn, waardoor een vertekend beeld ontstaat? En waarop heeft staatssecretaris Keijzer haar bewering dat vergelijkingssites van verkeerde verbruikscijfers uitgaan gebaseerd?”, wil het Kamerlid van de bewindsman weten. 

Zorgen en angsten

Tegen staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) zei 50PLUS-Kamerlid Geleijnse: “Hoe gaat u de zorgen en de angsten bij mensen thuis – vooral ook bij mensen met een smalle portemonnee – echt wegnemen? Want de mensen máken zich zorgen. Zij vragen zich af: hoe gaan wij dit betalen met z’n allen? Daar willen wij en zij een antwoord op!”

47 procent is belasting… 

Inmiddels staat klip en klaar vast dat Eneco, Essent, Nuon en andere energieleveranciers hun tarieven op 1 januari echt fors verhogen. De gemiddelde stijging gebaseerd op de prijzen van de grootste drie energieleveranciers is 327 euro, berekende FluxEnergie. In deze week ingediende Kamervragen wil Simon Geleijnse van minister Eric Wiebes (VVD) weten hoe het kabinet oordeelt over die stijging. “Het gaat om een bedrag van ruim 27 euro per maand!”, rekende Geleijnse voor. “Bijna de helft van de energierekening voor particulieren – 47 procent om precies te zijn! – bestaat volgend jaar uit belastingen. 50PLUS wil van het kabinet weten wat het van die verhouding vindt, en of er een maximumaandeel is dat acceptabel is.”

Belangrijke levensbehoefte

Eén van de verontruste briefschrijvers aan 50PLUS zegt: “Ik vind het te gek voor woorden dat de overheid de kosten van de transitie zowat geheel bij de burger neerlegt door 47 procent belasting te heffen op een belangrijke levensbehoefte, namelijk op warmte in de winter.” Kamerlid Geleijnse heeft het kabinet gevraagd precies uit te rekenen welk percentage van de energierekening bedrijven straks aan belasting betalen.

Te zware financiële last

50PLUS vindt dat de stijging van de energietarieven voor mensen kan leiden tot een te zware financiële last. In één van de vele mails die 50PLUS over dit thema ontving staat: “Een gemiddeld gezin gaat per jaar ruim 300 euro meer aan energie betalen. Omdat inflatiecorrectie in procenten plaatsvindt, gaat de minimumloner een asociaal hoog percentage van zijn besteedbaar inkomen inleveren aan die energiekosten. Wordt het niet de hoogste tijd dat de regering aangeeft er voor álle Nederlanders te zijn en de lastenverzwaring zodanig verdeelt dat behoud van koopkracht voor iederéén gegarandeerd wordt?!”

Lees ook: ‘Energienota stijgt wél fors, Nederlander laat zich niet foppen’

© 14 december 2018


Titel: Energierekening in 2019 fors omhoog
Datum: 2018-12-14 13:23:39
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.