Eerste Kamer stemt in met eenvoudiger stemmen vanuit buitenland | Nieuwsbericht

Vacature promotie

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit wetsvoorstel wijzigt de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centraal tellen van stemmen om zo het stemmen vanuit het buitenland voor de Tweede Kamerverkiezingen en Europees Parlementsverkiezingen te vereenvoudigen.

Door de wetswijziging kunnen kiezers in het buitenland nu ook andere enveloppen dan de toegezonden oranje retourenveloppe gebruiken voor het verzenden van stemmen naar het briefstembureau.

Verder is de mogelijkheid gecreëerd voor het instellen van briefstembureaus in grensgemeenten in Nederland, waardoor Nederlanders die over de grens wonen hun briefstem kunnen afgeven bij die gemeente.


Titel: Eerste Kamer stemt in met eenvoudiger stemmen vanuit buitenland | Nieuwsbericht
Datum: 2018-12-06 11:09:00
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.


Online projecten en diensten